logo print

Vorming voor onderwijs en hulpverlening

Vrede kun je leren

Vrede kun je leren

16.08.2017

Vrede kun je (aan)leren.

Deze zomer las ik een klein, dun boekje van 2 schrijvers die op hun manier van betekenis wilden zijn na de verschrikkelijke aanslagen in Parijs en Brussel. Het heeft me geraakt en geïnspireerd.

“Daar staan we ineens: onhandig, klungelig, de kluts kwijt. We willen vrede, maar weten niet hoe die te bereiken.”

Dit verwoordt wellicht een reactie die bij velen van ons leeft.  Als onderwijsmens stel je wellicht ook die extra vraag: “Hoe zou je kinderen en jongeren kunnen leren om in vrede te leven?”

“Stel dat er een methode bestond waardoor kinderen, jongeren en volwassenen gezonder, gelukkiger en verantwoordelijker werden, zich beter konden concentreren, minder angstig waren en weerbaarder werden…

Stel dat er een techniek was om onze emoties, conflicten, discussies, agressie en problemen beter te beheersten…

Dat er een eenvoudige, goedkope methode bestond die ieder empathischer, socialer en hulpvaardiger maakte…

Een methode bovendien die haar sporen had verdiend, waardoor de werking wetenschappelijk was aangetoond en die door steeds meer grote universiteiten zou worden bestudeerd…

Het goede nieuws is: die methode bestaat? Beter nog, er zijn er meerdere.”

David  Van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg  schrijven dit in de inleiding van hun boekje Vrede kun je leren (oorspronkelijk: La paix, ça s’apprend!). 

De titel is perfect gekozen. Vrede hangt niet af van politieke en economische beslissingen boven onze hoofden heen.  Vrede komt niet uit de lucht vallen.  In vrede leven betekent niet per se leven zonder conflicten, maar mét onze conflicten. Vrede is proces waaraan elk individu kan bijdragen via wetenschappelijk onderbouwde methodes.

 

De auteurs stellen 3 van die methodes voor.

 1. Vrede in hoe je bent : Mindfulness

2. Vrede in hoe je samen bent: Geweldloze (of verbindende) Communicatie

3. Vrede brengen in hoe je je gedraagt: Compassie (of mededogen)

 

Mindfulness

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode die je leert om in het hier en nu te zijn, waarbij je gewaar leert te zijn van wat er in je binnenwereld afspeelt en hoe je onverstoorbaar vriendelijk kan blijven, ook in moeilijke omstandigheden. Dit oefenen brengt je bij een steeds dieper wordende innerlijke rust.

“Voor ons begint vrede met een toestand van diepe innerlijke rust, die we ongeacht de omstandigheden kunnen leren bestendigen en ervaren in onze relatie tot onszelf, tot onze medemens en tot het leven.”

Dat betekent  dat je ook als leerlingen of collega’s het je moeilijk maken, je kan leren om je innerlijke rust te bewaren en op een vreedzame manier met hen in contact te gaan. Dat je leert om hun reacties niet persoonlijker te nemen dan nodig en die reacties te zien als uitingen van onvervulde behoefte, dat je leert vanuit empathie op zoek te gaan naar wat er nodig is en hoe je daar samen voor kan zorgen.

 

Geweldloze  (Verbindende) Communicatie

Geweldloze communicatie  stimuleert ons om bewust na te denken over de manier waarop we ons uiten en naar de ander luisteren.  We leren reageren vanuit bewustwording van onze waarnemingen, emoties en behoeftes.

Vervulde behoeftes (veiligheid, erbij horen, erkend worden, vrijheid, zingeving, …) resulteren in aangename emoties die eerder leiden naar constructief  en vredevol gedrag. Als die behoeftes onvervuld zijn,  zorgt dat voor onaangename gevoelens, zoals frustratie, irritatie, kwaadheid en leidt dat mogelijk naar kwetsende communicatie en geweld.

Door empathie te ontwikkelen voor eigen behoeftes en die van de ander kunnen we ook bij conflicten leren om geweldloos te communiceren.

Hier is een mooie parallel te trekken met het motiveren van leerlingen.  We begrijpen steeds beter dat duurzame motivatie een gevolg is van het vervuld zijn van een aantal basisbehoeftes (autonomie, verbondenheid, competentie) en in die zin bereiken we meer als we ons afvragen hoe we een context kunnen creëren waarin aan die basisbehoeftes kan voldaan worden, dan in het afdwingen van motivatie door straffen en belonen. 

Het boekje Vrede kun je leren geeft verschillende voorbeelden van hoe geweldloze communicatie in scholen voor een opmerkelijke verandering heeft gezorgd in het gedrag van kinderen en jongeren ten opzichte van elkaar en met heilzame effecten op hun eigen zelfbeeld en motivatie. 

 

Gratis exemplaar?

Het boekje houdt ook een warm pleidooi om deze methodes structureel te verankeren in onderwijs, in organisaties en in de overheid en laat inspirerende voorbeelden zien van waar dit al gebeurt.

Ik zou het elke schooldirecteur toewensen dat ze dit boekje cadeau kregen.  Om daarbij alvast een kleine start te maken, geven we zelf 5 exemplaren weg.

Waarom?

Mindfulness en Geweldloze communicatie maken al een tijdje deel uit van ons nascholingsaanbod.  We weten wat het oplevert en we laten je heel graag kennismaken met deze methodes, omdat ze heilzaam zijn voor de leerling en heilzaam zijn voor de leraar en de directie.  We weten uit eigen ondervinding dat dit methodes zijn die innerlijke rust en persoonlijke groei creëren. En bij Vonk en Visie zijn deze doelstellingen even belangrijk als cognitieve leerdoelstellingen (en in onze visie zelfs faciliterende voorwaarden om echt tot leren te komen.)

En ik zou zelf niet beter kunnen verwoorden wat de persoonlijke en maatschappelijke relevantie is van Mindfulness en Geweldloze Communicatie dan de auteurs van Vrede kun je leren.

Dus als jij als schooldirecteur ons voor 25 augustus 2017 een mailtje stuurt (info@vonkenvisie.be) met de titel ‘Vrede kun je leren’ , en het adres van waar je het boekje graag ontvangt, maak je kans.  Ik zal uit de mailtjes 5 scholen trekken waarvoor wij op onze kosten een exemplaar bestellen en rechtstreeks laten toekomen.

Je kan het uiteraard ook zelf bestellen via  http://www.debezigebij.nl/boeken/vrede-kun-je-leren/# .

 

Meer info over trainingen en studiedagen over Mindfulness en Geweldloze Communicatie van Vonk en Visie

 

Voor wie interesse heeft om deze methodes te leren kennen als persoonlijke verrijking of om ze binnen te brengen in de eigen school, lijst ik hier graag op wat je bij ons kan vinden.

Vrede kun je leren, kun je aanleren, en als jij daar ondersteuning bij zoekt voor jouw school, dan kunnen wij daar de geknipte organisatie voor zijn.

Alvast een heel verbonden schooljaar 2017-2018 gewenst.

Maarten Van de Broek

directeur Vonk en Visie 

PS Bekijk ook de video van Klass over Mindfulness op school, waar onder meer Mia Jansen, een van onze mindfulnesstrainers, uitleg geeft.

Vonk en Visie VOF

Roggestraat 46
2490 Balen

 

BTW: BE 0502.289.061

 

IBAN: BE38 8601 1937 7272
BIC: SPAABE22

 

 

Directie

Maarten Van de Broek: vorming op school

tel: 014 31 04 97
mail: info@vonkenvisie.be

Belle Eurlings: open aanbod onderwijs en aanbod brede publiek

tel: 014 31 04 97
mail: belle@vonkenvisie.be