logo print

Vorming voor onderwijs en hulpverlening

Tarieven

open aanbod

Een vorming in open aanbod kost € 110 per opleidingsdag per persoon (btw inclusief), lunch en drankjes ook inbegrepen.

voor aanbod op verplaatsing

Het volledige tarief is samengesteld uit volgende elementen:

  • vergoeding per uur
  • verplaatsingsonkosten
  • 21% btw 

Door onderstaande info kan u een inschatting maken van de kostprijs. De definitieve exacte prijs wordt voorafgaand aan de nascholing in een prijsofferte vermeld en vastgelegd in een overeenkomst.

vergoeding per uur

VORMING

De vergoeding per uur bedraagt:

€ 150 / uur voor vorming van 4 uren of minder.

€ 130 /uur indien de vorming minder dan 5 dagdelen duurt.

€ 120 /uur voor vorming vanaf 5 dagdelen.

LEZING

Vonk en Visie geeft ook inspirerende lezingen over diverse thema's. Een lezing kost €450. 

INTAKE (bij opstart begeleidingstraject)

Als u wenst dat er een intakegesprek op uw locatie plaats vindt, kan dit.  

Ook bij het opstarten van een begeleidingstraject werken we met een intakegesprek.  Een intakegesprek kost €100 per uur.  Op basis van een intakegesprek kan een offerte opgemaakt worden voor begeleidingstrajecten.  Wanneer op die offerte wordt ingegaan, vervalt de kost voor het intakegesprek (1 uur).  Wanneer niet op de offerte wordt ingegaan, wordt enkel het intakegesprek gefactureerd.  

verplaatsingsonkosten

De verplaatsingsonkosten van de lesgever(s) van en naar de plaats van de opdracht worden berekend aan een vast tarief van € 0,35/km. Dit bedrag wordt vooraf berekend en opgenomen in de overeenkomst.  

btw

Op de vergoeding en de verplaatsingsonkosten vraagt de wetgever een btw van 21%.

Vonk en Visie VOF

Roggestraat 46
2490 Balen

 

BTW: BE 0502.289.061

 

IBAN: BE22 3770 3334 9647

 

 

aanbod voor hulpverlening

CONTACT

Jan Jacobs

tel: 0477 98 37 37
mail: jan@vonkenvisie.be