logo print

Vorming voor onderwijs en hulpverlening

Tarieven

open aanbod

Een nascholing in open aanbod kost € 120 per opleidingsdag per persoon (btw inclusief), lunch en drankjes ook inbegrepen. Een nascholing op woensdagnamiddag kost €55 (drankjes inbegrepen). Jaartrainingen hebben specifieke tarieven.

voor aanbod op verplaatsing

Het volledige tarief is samengesteld uit volgende elementen:

  • vergoeding per uur
  • verplaatsingsonkosten
  • 21% btw 

Door onderstaande info kan u een inschatting maken van de kostprijs. De definitieve exacte prijs wordt voorafgaand aan de nascholing in een prijsofferte vermeld en vastgelegd in een overeenkomst.

vergoeding per uur

VORMING

De vergoeding per uur bedraagt:

€ 160 / uur voor vorming van 4 uren of minder.

€ 140 /uur indien de vorming minder dan 5 dagdelen duurt.

€ 130 /uur voor vorming vanaf 5 dagdelen.

LEZING

Naar aanleiding van het boek 'Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren, principes die motiveren, inspireren én werken' kunnen er ook lezingen aangevraagd worden ter kennismaking met de inhoud van dit boek.  Een lezing kost €480. 

INTAKE (bij opstart begeleidingstraject)

Als u wenst dat er een intakegesprek op uw locatie plaats vindt, kan dit.  

Ook bij het opstarten van een begeleidingstraject werken we met een intakegesprek.  Een intakegesprek kost €100 per uur.  Op basis van een intakegesprek kan een offerte opgemaakt worden voor begeleidingstrajecten.  Wanneer op die offerte wordt ingegaan, vervalt de kost voor het intakegesprek (1 uur).  Wanneer niet op de offerte wordt ingegaan, wordt enkel het intakegesprek gefactureerd.  

TOTAAL-STUDIEDAGEN

Dit is een format voor grote groepen waarbij een plenaire lezing de praktische workshop in kleine groepen voorafgaat. Vraag een offerte aan. Richtprijs voor een hele dag: ong. €50 per persoon.

verplaatsingsonkosten

De verplaatsingsonkosten van de lesgever(s) van en naar de plaats van de opdracht worden berekend aan een vast tarief van € 0,35/km. Dit bedrag wordt vooraf berekend en opgenomen in de overeenkomst.  

btw

Op de vergoeding en de verplaatsingsonkosten vraagt de wetgever een btw van 21%.

Vanaf 1 januari 2014 geldt dit ook voor nascholingen binnen onderwijs in Vlaanderen. 

Voor opdrachten in Nederland door Maarten Van de Broek is er wel een vrijstelling van btw wegens registratie bij CRKBO Nederland.

 

Vonk en Visie VOF

Roggestraat 46
2490 Balen

 

BTW: BE 0502.289.061

 

IBAN: BE38 8601 1937 7272
BIC: SPAABE22

 

 

Directie

Maarten Van de Broek: vorming op school

tel: 014 31 04 97
mail: info@vonkenvisie.be

Belle Eurlings: open aanbod onderwijs en aanbod brede publiek

tel: 014 31 04 97
mail: belle@vonkenvisie.be