logo print

Vorming voor onderwijs en hulpverlening

Wat we doen en waarom

Onze missie is scholen inspireren om een context te creëren waarin leerlingen graag leren.

We leggen je hier graag uit

  • wat we daaronder verstaan
  • hoe we dat doen
  • waarom we dat doen

We doen dit voornamelijk door interactieve nascholingen in kleine groepjes (normaal maximaal 16 personen).  Hierdoor kunnen we zelf een context creëren waarin leraren graag leren.  We bieden daarbij 

  • een onderbouwd theoretisch kader
  • een praktijkgerichte aanpak met kansen om te ervaren en te oefenen
  • de uitnodiging tot zelfreflectie om het geleerde toe te passen in je eigen context

 

Eén van onze kernthema's is het motiveren en gemotiveerd houden van leerlingen.  We baseren ons daarbij op de 10 prakijkprincipes uit het boek "Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren, principes die motiveren, inspireren én werken" van Jan Vanhoof, Maarten Van de Broek e.a. 

Onze nascholingen gaan niet over motivatie alleen.  Om leerlingen te motiveren om graag te leren is er veilige en stimulerende context nodig waarin leerlingen zich goed voelen in de relatie met de leraar, de klasgenoten en de school.  Dit welbevinden is een voorwaarde om diepgaand te kunnen leren.  We zetten daarbij graag onze ervaring en expertise uit de hulpverlening in om toe te passen op de schoolcontext.

Veel van onze thema's richten zich op deze basisvoorwaarden en spelen zich af op de domeinen leerlingenbegeleiding, groepsdynamica, communicatie, pedagogie, ...  Het zijn dus eerder vakoverschrijdende thema's. En we steunen daarbij dan ook op onze eigen ervaring in onderwijs.

We zijn ervan overtuigd dat het van belang is om de hele leerling aan te spreken: niet alleen zijn cognitieve capaciteiten, maar ook zijn creatieve, muzikale, sociale,  fysieke talenten. Daarom zal u bij Vonk en Visie ook een inhoudelijk muzisch-creatief aanbod vinden.  

Naast nascholingen voor leraren en leerlingenbegeleiders (zowel in 'open aanbod' als op school, meestal op pedagogische studiedagen) richten we ons ook op  secretariaatsmedewerkers en directies en gaan we in op de vraag om een begeleidingstraject op te zetten rond thema's die de school bezig houdt.  We hebben een aanbod voor ouders en workshops voor leerlingen. We zijn er immers van overtuigd dat de sfeer op school en in de klas beïnvloed wordt door alle partijen die met de school verbonden zijn.   

Leraren inspireren om een context te creëren waarin leerlingen graag leren, waarom willen we dat zo graag?  

Wel, onderzoek van Levin, Belfield, Muennig en Rouse in 2006 toont aan dat er een belangrijke factor is die gezondheid, welvaart en geluk in het latere leven bepaalt.  Die factor is NIET de schoolresultaten, maar wel het AANTAL JAREN ONDERWIJS dat iemand volgt. Het is dus van cruciaal belang dat kinderen en jongeren graag leren en graag lang naar school gaan. 

Leraren hebben dus een uiterst betekenisvol beroep, en wij maken er onze professionaliteit van om leraren te ondersteunen en te inspireren om hun niet te onderschatten impact zodanig in te zetten dat onze kinderen en jongeren graag lang leren terwijl leraren arbeidsvreugde en voldoening ervaren in hun voorbeeldfunctie. 

Dat doen we met Vonk en Visie, met bezieling en met een degelijk onderbouwde aanpak, om ook de vonk van de mensen met wie we werken aan te wakkeren en hun visie te versterken.

Bekijk het aanbod op deze website en contacteer ons om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

 

 

Vonk en Visie VOF

Roggestraat 46
2490 Balen

 

BTW: BE 0502.289.061

 

IBAN: BE38 8601 1937 7272
BIC: SPAABE22

 

 

Directie

Maarten Van de Broek: vorming op school

tel: 014 31 04 97
mail: info@vonkenvisie.be

Belle Eurlings: open aanbod onderwijs en aanbod brede publiek

tel: 014 31 04 97
mail: belle@vonkenvisie.be