logo print

Vorming voor onderwijs en hulpverlening

Alle onderwijsniveaus

Intervisie

leren van elkaar

Kan op school georganiseerd worden. Momenteel niet gepland in ons open aanbod. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Inhoud

Korte beschrijving

Zit je soms vast en vraag je je af hoe goed je bezig bent? Heb jij ook behoefte om van én met je collega’s te leren? En heb je het gevoel dat er tijd voor rustig overleg ontbreekt? Vaak laat de hectiek van alledag niet toe om tijd vrij te maken voor reflectie.  Dan is het tijd voor  intervisie, een krachtig, plezierig en deskundig instrument.  Met collega’s-gelijkgezinden denk je op een  gestructureerde manier na over persoons-en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie, met als doel tot inzichten en oplossingen te komen. 

Doelstelling
  • Het eigen maken van de intervisiemethode(s). 
  • Onderlinge uitwisseling en steun bij werksituaties zoals een veranderingsproces, belemmering, werkprobleem of moeizame relatie. 
  • Sneller tot inzichten komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. 
  • Het zelfsturende, zelflerende en zelfbeslissende vermogen vergroten.
  • Vaardigheden ontwikkelen op het vlak van luisteren, vragen stellen, feedback geven, doorvragen,
Werkwijze
  • Theoretisch kader intervisie
  • Afspraken maken, verwachtingen en doelstellingen bespreken
  • Kennismaking met methodiek
  • Oefenen met methodiek(en)
  • Oefenen intervisievaardigheden
Lesgever
Meer info

Intervisie gaat over collegiale ondersteuning en onderlinge advisering bij werkproblemen. De groep bestaat uit gelijken die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur tot inzichten en oplossingen komen in een zelfsturend en op reflectie gericht proces. Werken als intervisiegroep is op zichzelf een laagdrempelige bezigheid. Intervisie is bijzonder geschikt om problemen fundamenteler en gestructureerder aan te pakken.

Bij intervisie kun je steeds spreken van een basisstructuur: altijd is er sprake van het formuleren van een probleem, steeds volgt daarop in een of andere vorm het analyseren van het probleem en de bewustwording van wat er feitelijk speelt. De intervisiebijeenkomst wordt altijd afgesloten met het formuleren van een aantal mogelijke oplossingen, adviezen of inzichten.

Veiligheid, vertrouwen en goede afspraken zijn de basis voor een intervisiegroep. De leden van de intervisiegroep dragen zelf de verantwoordelijkheid om hun probleemverkenningen tot een goed einde te brengen. Het is een leertraject van callen en opstaan, onderzoeken en experimenteren.

De intervisie wordt bij aanvang begeleid door de intervisiecoach.  Die leert de groep een aantal vaardigheden en methodieken.  Daarna zorgt een wisselend leiderschap van de deelnemers  in de groep  ervoor dat de groep na een aantal bijeenkomsten zelfstandig verder intervisie kan organiseren.

Praktisch

Tijdstip en duur

Minimum 16u. Verdeling uren te bespreken , naargelang de mogelijkheden van de groep. In het begin kan een volledige dag uitgetrokken worden. Of er is ook de mogelijkheid om te werken in blokken van 3u. voormiddag, middag of avond. 

In overleg verder af te spreken.

Deelnemers
min. 4 - max. 8
Kernwoord
welbevinden,  zelfzorg,  zelfreflectie,  motivatie 
Doelpubliek
zorgcoördinator,  clb-medewerker,  leraar,  leerlingbegeleider,  directie / middenkader,  secretariaat 
Onderwijsniveau
volwassenenonderwijs,  hoger onderwijs,  kleuteronderwijs,  lager onderwijs,  buitengewoon lager onderwijs,  secundair onderwijs,  buitengewoon secundair onderwijs 

Vonk en Visie VOF

Roggestraat 46
2490 Balen

 

BTW: BE 0502.289.061

 

IBAN: BE38 8601 1937 7272
BIC: SPAABE22

 

 

Directie

Maarten Van de Broek: vorming op school

tel: 014 31 04 97
mail: info@vonkenvisie.be

Belle Eurlings: open aanbod onderwijs en aanbod brede publiek

tel: 014 31 04 97
mail: belle@vonkenvisie.be