logo print

Vorming voor onderwijs en hulpverlening

Inschrijvingsvoorwaarden open aanbod

Wij willen zo kwalitatief mogelijke vormingen aanbieden.  Daarom werken we met een beperkt aantal deelnemers, in het bijzonder voor de groeitrajecten.  Om deze werking zo goed mogelijk te garanderen, houden we ons aan volgende richtlijnen.

  • U schrijft zich in via het inschrijvingsformulier op de website.  Na inschrijving, komt u automatisch op een scherm terecht met betalingsgegevens.  Deze gegevens worden u ook nog eens toegemaild. 
  • Na uw inschrijving via de website, wordt een factuur opgemaakt en toegestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.  Dat maakt de inschrijving ook definitief. We vragen u de betaling in orde te brengen door overschrijving op rekeningnummer BE38 8601 1937 7272 met vermelding van het factuurnummer. 
  • Als een vorming volgeboekt is, kan u zich nog op de wachtlijst laten plaatsen.  Wanneer iemand die ingeschreven is alsnog annuleert, worden de personen op de wachtlijst in volgorde van aanmelding gecontacteerd.

  • Bij annulatie van een inschrijving gelden volgende richtlijnen:

    • Bij annulatie tot 14 dagen voor de vorming, wordt het volledige bedrag teruggestort. 
    • Bij annulatie tijdens de laatste 14 dagen voor de vorming wordt het inschrijvingsgeld niet meer teruggestort. Ook niet bij ziekte of overmacht, hoe vervelend we dat ook vinden. Op dat moment zijn immers de voorbereidingen getroffen, de afspraken met de lesgever gemaakt, de kopies gemaakt, de versnaperingen, de drankjes en de lunch besteld.  Deze gemaakte kosten zouden niet vergoed zijn als we het inschrijvingsgeld in dat late stadium nog zouden terugstorten.  Wat nog wel kan, is het sturen van een vervanger die uw plaats inneemt.

  • Als wij zelf zouden moeten melden dat een vorming niet zou plaatsvinden, wordt uiteraard ook het integrale bedrag teruggestort. Dit kan gebeuren in het geval er onvoldoende inschrijvingen zouden zijn voor een bepaalde vorming.

Wij hopen hiermee duidelijke informatie te geven, en de kwaliteit van onze vormingen te blijven bewaken.  Aarzelt u niet ons te contacteren als u hier verdere vragen bij heeft.

Vonk en Visie VOF

Roggestraat 46
2490 Balen

 

BTW: BE 0502.289.061

 

IBAN: BE38 8601 1937 7272
BIC: SPAABE22

 

 

CONTACT

 

Belle Eurlings

tel: 014 31 04 97
mail: belle@vonkenvisie.be