Begeleide intervisie - Opleidingen - Vonk en Visie

Begeleide intervisie

leren van elkaar
Persoonlijke Groei

Zit je soms vast en vraag je je af hoe goed je bezig bent? Heb jij ook behoefte om van én met je collega’s te leren? En heb je het gevoel dat er tijd voor rustig overleg ontbreekt? Vaak laat de hectiek van alledag niet toe om tijd vrij te maken voor reflectie.  Dan is het tijd voor  intervisie, een krachtig, plezierig en deskundig instrument.  Met collega’s-gelijkgezinden denk je op een  gestructureerde manier na over persoons-en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie, met als doel tot inzichten en oplossingen te komen. 

Intervisie gaat over collegiale ondersteuning en onderlinge advisering bij werkproblemen. De groep bestaat uit gelijken die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur tot inzichten en oplossingen komen in een zelfsturend en op reflectie gericht proces. Werken als intervisiegroep is op zichzelf een laagdrempelige bezigheid. Intervisie is bijzonder geschikt om problemen fundamenteler en gestructureerder aan te pakken.

Bij intervisie kun je steeds spreken van een basisstructuur: altijd is er sprake van het formuleren van een probleem, steeds volgt daarop in een of andere vorm het analyseren van het probleem en de bewustwording van wat er feitelijk speelt. De intervisiebijeenkomst wordt altijd afgesloten met het formuleren van een aantal mogelijke oplossingen, adviezen of inzichten.

Veiligheid, vertrouwen en goede afspraken zijn de basis voor een intervisiegroep. De leden van de intervisiegroep dragen zelf de verantwoordelijkheid om hun probleemverkenningen tot een goed einde te brengen. Het is een leertraject van callen en opstaan, onderzoeken en experimenteren.

De intervisie wordt bij aanvang begeleid door de intervisiecoach.  Die leert de groep een aantal vaardigheden en methodieken.  Daarna zorgt een wisselend leiderschap van de deelnemers  in de groep  ervoor dat de groep na een aantal bijeenkomsten zelfstandig verder intervisie kan organiseren.

Doelstelling

  • Het eigen maken van de intervisiemethode(s). 
  • Onderlinge uitwisseling en steun bij werksituaties zoals een veranderingsproces, belemmering, werkprobleem of moeizame relatie. 
  • Sneller tot inzichten komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. 
  • Het zelfsturende, zelflerende en zelfbeslissende vermogen vergroten.
  • Vaardigheden ontwikkelen op het vlak van luisteren, vragen stellen, feedback geven, doorvragen, ...

Werkwijze

  • Theoretisch kader intervisie
  • Afspraken maken, verwachtingen en doelstellingen bespreken
  • Kennismaking met methodiek
  • Oefenen met methodiek(en)
  • Oefenen intervisievaardigheden

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Secretariaat Ondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

in overleg

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen