Begeleidingsgesprekken met jongeren - Opleidingen - Vonk en Visie

Begeleidingsgesprekken met jongeren

de kunst van juiste vragen stellen
Motivatie Socio-Emotioneel Persoonlijke Groei

In deze 3-daagse training voor leerlingenbegeleiders versterken we je luister-en gespreksvaardigheden.  We bouwen gesprekken zo op dat de jongere zich ten volle gehoord en begrepen voelt (via erkennend luisteren) en dat de jongere zich gesterkt voelt om na het gesprek concrete stappen te zetten (via motiverende gespreksvoering).  Deze manier van begeleiden helpt bij het versterken van socio-emotioneel welbevinden en bij het motiveren van gedragsverandering.  Een intensieve opfrissing én verdieping voor wie jongeren in het secundair of hoger onderwijs begeleidt.

Als leerlingbegeleider kan je een enorm verschil maken voor een leerling op school.  In onze 2-jarige opleiding krijg je daarvoor een schat aan inspiratie, tips en technieken. Voor wie een 2-jarige opleiding niet haalbaar is, of voor wie juist wil kennismaken met deze opleiding, organiseren we deze 3-daagse.  (We hebben ook een gelijkaardige driedaagse, helemaal toegepast op de lagere school: 'zorggesprekken met kinderen')

Deze 3-daagse richt zich intensief op de kern van leerlingbegeleiding: het contact en het gesprek tussen leerling en begeleider.

Dag 1:

Alles start met authentiek aanwezig zijn vanuit een goede grondhouding. Vanuit die grondhouding gebruiken we kennis over psychologische ondersteuning en motivatie om te leren de juiste vragen te stellen.  

Erkennend luisteren is een manier van luisterend in dialoog gaan waardoor de ander zich gezien, gehoord en begrepen voelt.  Het is een manier die helpt om emoties bedding te geven en om dingen op een rijtje te laten zetten.  Vanuit begrip voor eigen perspectief en beleving, gaan jongeren zich ook open stellen voor een nieuw perspectief, voor nieuwe mogelijkheden.  

Wanneer dat punt bereikt is, gebruiken we inspiratie uit motiverende gespreksvoering.

Dag 2:

Motiverende gespreksvoering is een methodiek die zijn oorsprong vindt binnen de verslaafdenzorg, om mensen te motiveren om hun gedrag tav hun verslaving te veranderen.  Het is ondertussen uitgegroeid tot een effectieve methode om mensen te begeleiden bij om het even welke gedragsverandering.

In de schoolcontext en in leerlingenbegeleiding worden we regelmatig geconfronteerd met leerlingen die we zo graag ander gedrag zouden willen toewensen.  Als hij nu maar eens een beetje meer zijn best zou doen...  Als zij nu eens niet telkens strafstudies zou oplopen omwille van roken op school...  Als hij nu eens zou leren om op tijd te komen ...

Met de beste bedoelingen zou je hier kunnen proberen om advies te geven, om sterke argumenten aan te dragen om het anders aan te pakken, om te overtuigen.  Dit werkt echter meestal averechts.  Veel sterker is het om de leerling zelf zijn drijfveren en motieven te laten onderzoeken en te laten afwegen ten opzichte van elkaar.  Vaak speelt er immers een 'innerlijk belangenconflict'. 

Als we daarnaast nog in staat zijn om het vertrouwen van de leerling in het eigen kunnen te versterken, en de haalbare tussenstappen te laten formuleren in de richting van een concreet doel, dan gaat de leerling zelf over tot actie.  

Motiverende gespreksvoering bestaat uit 6 stappen, en deze stappen worden uitgelegd en ingeoefend in deze training.

De methodiek sluit ook heel nauw aan bij de inzichten over het a, b, c van autonome motivatie.  

Dag 3: We oefenen verder met technieken uit motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte hulpverlening.  We maken ruimte voor het inbrengen van concrete casussen en ervaringen die deelnemers in tussentijd in hun begeleidingswerk hebben opgedaan.  

Doelstelling

  • opfrissen én versterken van gespreksvaardigheden als leerlingenbegeleider
  • leerlingen ondersteunen in hun welbevinden
  • leerlingen begeleiden naar gedragsverandering
  • gesteund voelen en groeien door het contact met andere leerlingenbegeleiders

Werkwijze

Een goede mix tussen theoretische kaders die uitgelegd worden aan de hand van praktijkvoorbeelden,  ervaringsgerichte oefeningen om de vaardigheden onder de knie te krijgen en uitnodiging tot zelfreflectie om het aangeleerde te kunnen integreren voor jezelf in je eigen werkcontext. 

 

Doelgroep

Leerlingbegeleider Ondersteuner

Categorie

Hoger Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

3 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen