Breng je hersenen in beweging - Opleidingen - Vonk en Visie

Breng je hersenen in beweging

Leerproces

Tijdens deze vorming wordt een vernieuwende visie gegeven op hoe de hersenen werken en hoe we via eenvoudige oefeningen een invloed kunnen uitoefenen op de werking ervan. De oefeningen zorgen ervoor dat de verschillende onderdelen van de hersenen beter gaan samenwerken. Op deze manier krijgen kinderen/volwassenen een betere toegang tot hun mogelijkheden. De oefeningen zijn gemakkelijk in de klas, thuis of op het werk toe te passen. Ze nemen niet veel tijd en plaats in beslag en er is, behalve plat water, geen specifiek materiaal vereist.

Tijdens deze vorming wordt een vernieuwende visie gegeven op hoe de hersenen werken en hoe we via eenvoudige oefeningen een invloed kunnen uitoefenen op de werking ervan. De oefeningen zorgen ervoor dat de verschillende onderdelen van de hersenen beter gaan samenwerken. Op deze manier krijgen kinderen/volwassenen een betere toegang tot hun mogelijkheden. De oefeningen zijn gemakkelijk in de klas, thuis of op het werk toe te passen. Ze nemen niet veel tijd en plaats in beslag en er is, behalve plat water, geen specifiek materiaal vereist.

 We bespreken de invloed van hedendaagse stress op onze hersenen en hoe dit leidt tot het ontstaan van allerlei blokkades. Deze blokkades worden vaak als een ‘stoornis’ gelabeld (leerstoornissen, dyscalculie, sociale stoornissen, autismespectrumstoornissen, dyslectie,…). Er wordt dus een nieuwe kijk gegeven op al deze ‘stoornissen’ en een manier aangereikt op hoe we hier via BrainGym mee om kunnen gaan.

De inzichten en oefeningen zijn echter ook perfect bruikbaar voor mensen zonder een bepaalde ‘stoornis’.  We zien hoe de  oefeningen de hersenen optimaal voorbereiden op een heel ruime waaier van activiteiten (vb. vóór computergebruik, vóór een schrijfopdracht,...) en hoe je dit kan toepassen om je doelen   te bereiken (vb. afvallen, voor een groep durven spreken,…). De oefeningen worden ook gekoppeld aan de  verschillende onderdelen van de leergebieden in de lagere school (dictee, begrijpend lezen, vraagstukken, creatief schrijven,…).

In de vorming wordt ook uitgebreid ingegaan op het formuleren van krachtige doelstellingen en de kracht van positieve gedachten op het bereiken van je persoonlijke doelen.

We maken actief kennis maken met de inzichten en de oefeningen en ervaren welke effecten dit heeft. Er wordt duidelijk toegelicht hoe de oefeningen in relatie staan tot de werking van de hersenen.

 

Doelstelling

  • Inzicht in effect van allerlei vormen van stress op de werking van de hersenen.
  • Relatie tussen leer’stoornissen’ en blokkades in de hersenen
  • Via praktijk de krachtige werking van de oefeningen  ondervinden

Werkwijze

interactieve vorming met ervaringsgerichte oefeningen

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Ondersteuner

Categorie

Buitengewoon lager Kleuter Lager Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

1 dag

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen