Inzetten op een positief schoolklimaat - Opleidingen - Vonk en Visie

Inzetten op een positief schoolklimaat

preventief werken door middel van verbondenheid
Socio-Emotioneel

Een positief schoolklimaat doet leerlingen maar ook de omkadering van de school graag naar school komen en helpt heel wat negatieve situaties voorkomen. Om tot een dergelijk positief schoolklimaat te komen, kan de school heel wat acties ondernemen, maar een samenhangende, integrale aanpak en beleid hierbij is noodzakelijk. Hoe kan een preventief beleid en meer specifiek  “verbondenheid” hier op inspelen? Tijdens deze vorming staan we bij dit alles stil en krijg je antwoord op deze vragen. Best is dit in twee dagen te organiseren, zodat er tijdens een tweede samenkomst concreet opgevolgd kan worden.

Een positief schoolklimaat doet leerlingen maar ook leerkrachten en ander schoolpersoneel graag naar school komen en helpt heel wat negatieve situaties voorkomen.

Om tot een dergelijk positief schoolklimaat te komen, kan de school heel wat acties ondernemen maar een samenhangende, integrale aanpak en beleid hierbij is noodzakelijk.

De eerste dag vertrekken we vanuit de praktijk en bekijken we welke acties reeds gebeuren in de school die bijdragen tot een positief schoolklimaat.

Daarnaast worden er theoretische kaders gegeven en ervaringsgerichte oefeningen gedaan.

We behandelen volgende vragen :

 • Hoe kan een school meer preventief inspelen op het schoolklimaat?
 • Wat is onze visie van onze school ? Welke aanpak en maatregelen kiezen wij als school? Is dit al dan niet in een beleid gegoten?
 • Waarom is verbondenheid de sleutel tot succes? En op welke manieren kunnen we bewust investeren in het respectvol omgaan met zichzelf /elkaar/de materiële omgeving/de groep of samenleving/de natuur…? 

We maken doorheen de dag een analyse van de sterktes en zwaktes van het huidig schoolbeleid ifv het thema.

Na de eerste dag kan je in het werkveld(op school) al een aantal zaken uitproberen en je opgemaakt analyse toetsen.

De tweede dag gaan we onze analyses uitgebreid bespreken en kan je samen met anderen brainstormen over nieuwe uitdagingen en werkpunten voor  jouw school . 

Je krijgt dus de kans om ervaringen en ideeën uit te wisselen zodat je zelf met volle goesting na deze 2 daagse  verder kan werken aan een positief schoolklimaat!

 

Doelstelling

 • De deelnemers kennen de preventiepiramide en kunnen dit als werkinstrument gaan inzetten
 • De deelnemers worden zich bewust van de 5 dimensies van verbondenheid en kunnen hier concreet mee aan de slag
 • De deelnemers ervaren zelf wat verbondenheid betekent
 • Aan de hand van praktijkgerichte oefeningen kunnen deelnemers een analyse opmaken van de sterktes en zwaktes van hun huidig beleid(op vlak van schoolklimaat) op school
 • Vanuit voorgaande analyse worden nieuwe uitdagingen en werkpunten geformuleerd
 • Deelnemers kunnen positieve ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven

Werkwijze

 • Theoretische kaders
 • Koppeling theorie aan praktijk
 • Ervaringsgerichte oefeningen
 • Werkvormen binnen en buiten 

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Secretariaat

Categorie

Buitengewoon lager Kleuter Lager Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

1-2 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen