Leerlingencontacten in het secundair onderwijs - Opleidingen - Vonk en Visie

Leerlingencontacten in het secundair onderwijs

motiverend en verbindend
Motivatie Leerproces Gespreksvaardigheden

De motivatietheorie leert ons dat inspraak in het eigen leerproces een belangrijk onderdeel is voor leerlingen om te leren en hiervoor gemotiveerd te blijven.

Om dit mee te ondersteunen kan je leerlingcontacten organiseren.  

Hoe je dit kan aanpakken, leer je in deze vorming.

docent: Ellen Leten

Ieder trimester worden er oudercontacten georganiseerd. Daarin worden de punten en eventueel het gedrag besproken.

Om leerlingen meer betrokken te houden bij hun leerproces en hen te stimuleren dit ook zelf in handen te houden, kunnen we ook leerlingcontacten organiseren.

De bedoeling is om tijdens dit contact tijd te nemen om samen met de leerling verschillende zaken te overlopen. Het is de bedoeling om samen met de leerling even echt stil te staan bij hoe de leerling zich voelt, waar hij/zij vast loopt, wat hij/zij nodig heeft om (nog) beter te presteren, wat hij/zij zelf in handen kan en zal nemen.

Ervaringen wijzen uit dat veel leerlingen hier veel baat bij hebben. Ze voelen zich gezien en gehoord. Daarnaast werkt dit vaak ook door op de klasvloer: er ontstaat een betere samenwerking tussen leerling en leerkracht.

Tijdens deze vorming gaan we kijken wat er voor nodig is om contact te leggen met de leerling. Welke basisgesprekstechnieken zijn er? Hoe kan je op korte tijd toch een belangrijk verschil maken? Wat kan en mag je verwachten van een leerlingcontact? 

Onderbouwd met theorie oefenen we de gesprekstechnieken.

Daarnaast wisselen we ook ervaringen uit. Wat gebeurt er al op jouw school? Wat kunnen we leren van elkaar?

Doelstelling

 

  • Kennismaken en/of verder uitdiepen van de basisgesprekstechnieken
  • Leerlingen leren betrekken in hun eigen leerproces
  • Een gesprek structureren in de richting van het doel

Werkwijze

  • Theorie en praktijk worden afgewisseld
  • Veel ruimte tot oefenen
  • Uitwisselen van ervaringen

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Directie/middenkader Ondersteuner

Categorie

Secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

6 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen