'Leren leren' live - Opleidingen - Vonk en Visie

'Leren leren' live

de verbindende taal van herstelgericht leren op jouw school met jouw leerlingen
Motivatie Leerproces

"Leren leren: dat werkt niet bij mijn leerlingen!
'k Heb het al 100 keer gezegd, maar ze doen het niet
!"

Herken je dit? Dan is herstelgericht leren misschien iets voor jou. Unieke formule! Tijdens deze bijscholing werken we met die leerlingen, die wel 'zouden kunnen als ze zouden willen'. We komen naar  jouw school en werken met jullie leerlingen. Vijf weken lang spreken we gedurende één lesuur de taal van het herstelgericht leren en kijken naar het effect. Een uitdaging! Doe je mee?

We bieden vaak een cursus 'leren leren' aan aan leerlingen die niet weten hoe ze met een cursus moeten omgaan. Deze bijscholing is er op gericht de leerlingen te 'leren leren' door ze samen te zetten in een klaslokaal en daar de taal van het herstelgericht leren te spreken. We laten de leerlingen werken met hun leerstof en ondertussen oefenen we met verbindende communicatie daar waar hij thuishoort: op de werkvloer! 

Voor mensen die praktische workshops willen is dit ideaal.

Dit is bedoeld voor 

  • Leerkrachten secundair onderwijs
  • Leercoaches/ werkgroep leren leren
  • GOK-leerkrachten
  • en voor leerlingen secundair onderwijs, bij voorkeur ASO/TSO 2de en 3de graad; BSO voorkeur 3de graad.  

 

Doelstelling

  • leerkrachten de taal van het herstelgericht leren laten aanvoelen en aanleren
  • een twintigtal leerlingen van jouw school weer op weg helpen met hun studies
  • structureel werken aan de VOET leren leren

Werkwijze

Unieke formule!

We werken met leerlingen van jouw school die leermoeilijkheden hebben. Enkele leerkrachten zijn aanwezig en worden ondergedompeld in de taal van het herstelgericht leren. Dit doen we 5 weken gedurende één lesuur. Na elke sessie volgt er een nabespreking met de aanwezige leerkrachten.

1 u vooraf: afspraken maken/duiding

5 opeenvolgende weken telkens 1 lesuur/week met ong. 20 lln  en 3 à 4 leerkrachten van de school.

Na elk lesuur: +/- half uur nabespreking zonder leerlingen.

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider

Categorie

Secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

5 sessies

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen