Mastertraject voor Directies - Opleidingen - Vonk en Visie

Mastertraject voor Directies

maximaliseer je impact op je schoolsysteem
Persoonlijke Groei Leiderschap

Je bent directeur binnen de context van onderwijs en je bent klaar om jouw directeurschap naar een hoger niveau te tillen? 

Dan is dit Mastertraject voor Directies voor jou.

Deelnemen aan dit traject vraagt een bereidheid om zowel je eigen functioneren, als de relatie met medewerkers en belangrijke stakeholders én de hele school als systeem onder de loep te nemen. 

Wellicht herken je je hierin:

Als directeur is input en inspiratie krijgen ontzettend belangrijk, zodat je niet "opdroogt". Je wil worden uitgedaagd. Zodat je verder groeit. Grenzen verlegt. Je medewerkers nog beter ondersteunt, het contact met de leerlingen en hun ouders nog versterkt. Vaak hebben we echter het gevoel dat de waan van de dag ons inhaalt, dat we voortdurend bezig zijn met brandjes te blussen.

Het is eenzaam aan de top. En als directeur voelt dat ook zo aan. Ook al zijn er verschillende mensen waar je terecht kan, je hebt vaak het gevoel dat niemand de specifieke context begrijpt.

Continue ontwikkelen en meebewegen in een snel veranderende wereld, dat is wat noodzakelijk is om voorop te blijven en de rol als directeur met glans te blijven vervullen.

Dit unieke Mastertraject voor Directies biedt jou die plek. Zacht en ondersteunend voor jou als mens, kritisch en uitdagend voor jouw directeursrol. Want dat is wat jij nodig hebt.

Dankzij dit traject:

 • Sta je er niet alleen voor. Je krijgt twee ervaren gidsen, die weten wat het is om in jouw schoenen te staan. Gidsen die meedenken én meevoelen op jouw niveau. Die jou ondersteunen, uitdagen en attent maken op je blinde vlekken.
   
 • Heb je een plek waar jij jezelf mag zijn. Zonder de maskers die je soms draagt als directeur. Waar je voluit mens bent, met je mooie en minder mooie kanten. Waar ruimte is voor onzekerheid, moeilijkheden, blokkades. Zonder angst voor imagoschade.
   
 • Vind je gelijkgestemden. Mensen én collega-directeuren waarmee het klikt, op hetzelfde niveau en dezelfde golflengte. En met verrassende verschillen die jullie doen bijleren van elkaar en bijdragen tot jullie groei.

Vaak ontstaan na een dergelijk Master Traject verbindingen voor het leven.

Programma


Deel 1: Introductieweekend

Tijdens deze module maken we kennis met elkaar en de groep. We introduceren de belangrijkste kaders en theorieën. We onderzoeken de vraag: hoe komt een directeur tot excellent directeurschap?  We kijken daarbij naar de drie lagen van een levend systeem: het individuele, het relationele en het structurele. 

Deze tweedaagse is residentieel, in het prachtige domein van de De Heerlijckyt van Elsmeren, in Geetbets.  Dat geeft de gelegenheid om ook informeel te verbinden. De andere dagen zijn zonder overnachting in Vonk en Visie Vormingscentrum. 

Deel 2: De mens achter de rol van de directeur


In deze module verkennen we de mens achter de directeur. Wat zijn jouw kwaliteiten?  Wat is jouw stijl?  Wat vertelt jouw eigen biografie over leiderschap en de manier waarop jij leiderschap toont. Hoe ga jij als mens om met spanning en verbinding?


Deel 3: Van EGO naar ECO directeurschap


Als directeur staan we er gelukkig niet alleen voor. We kunnen rekenen op een heel team van leerkrachten, ondersteunend personeel, beheerraad, ouderraad, vrijwilligers, ouders, de buurt, de gemeente, ... Jij bent als directeur de verbindende factor tussen al die partijen.  Hoe doe je dat, groepsdynamisch en vanuit meerzijdige partijdigheid? Hoe versterk je de onderlinge relaties? 
"Connecting the dots" en onze rol als directeur, dat is het thema van deze 2 dagen.  Deel 4: De school als levend systeem


De context van de school is ontzettend snel in verandering. Vroeger had je als directeur het mandaat om alleen de leiding te nemen, en beslissingen te nemen in functie van de school. Nu wordt er steeds meer verwacht dat de directeur een medespeler is van zeer grote jazzband, waarbij iedereen op tijd en stond zijn solo kan spelen. De directeur zet de jazzband aan het spelen, waarbij het meestal een verrassing is welke muziektonen er zullen weerklinken.
Hoe ga je als directeur om met de school als levend systeem? Hoe werk je met gedeeld leiderschap?  Hoe vertaal je dat in de structuur en de organisatie van je school? Dit is het thema van deze vierde module.


Deel 5: Het Orgelpunt én Synthese


In deze laatste twee dagen van dit traject brengen we alles samen en focussen we helemaal op jouw groeiproces als directeur. Bij de start van dit jaartraject formuleren we een concrete én persoonlijke ontwikkelingsvraag. Tijdens deze module nemen we tijd om de ontwikkeling die elk van ons heeft doorgemaakt in de spotlights te zetten. Spannend en zeer leerzaam!

Doelstelling

 • groeien als mens en als professional
 • inzichten uit het systemisch werken en organisatiekunde  toepassen op jouw school
 • een zelfgekozen doel voor de school realiseren
 • verbondenheid ervaren met collega-directeurs

 

Werkwijze

 • interactieve vorming
 • procesbegeleiding door 2 organisatiecoaches.
 • realiseren van een eigen doel, een eigen project

 

Doelgroep

Directie/middenkader

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

10 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen