Mindfulness: workshopsessies - Opleidingen - Vonk en Visie

Mindfulness: workshopsessies

Verhoog de Leer-kunst in het onderwijs, Verhoog je Veer-kunst in je klas
Socio-Emotioneel Persoonlijke Groei Innerlijke Rust

Wil je met passie blijven lesgeven? Wil je minder verzet ervaren in jezelf en dus eleganter omgaan met de uitdagingen van vandaag. Gedurende 4 sessies van 3 uur ervaar je mindfulle wijsheden, vermengd met filosofische en wetenschappelijke inzichten. Je leert concrete aandachtsoefeningen voor jezelf en de leerlingen die onmiddellijk in de klaspraktijk bruikbaar zijn. Kortom, je leert onverstoorbaar betrokken te zijn en toch gepassioneerd les te geven. Zo verwerf je mindful leiderschap en kan je op een meer bewuste wijze omgaan met de vaak onverwachte omstandigheden van de dag.

Dit programma is ontwikkeld om je te ondersteunen en te inspireren om vandaag enthousiast en gedreven, bewust en waardegericht met opvoeding en onderwijs bezig te zijn. 

Het feit dat je hiervoor gekozen hebt, geeft aan dat je je misschien vragen stelt bij je rol als leraar, dat je het wel eens lastig hebt met je leerlingen of met je collega’s. Misschien voel je op dit moment  stress en ben je wat uitgeput van de inspanning die het kost om door te gaan. Misschien heb je het idee dat je bezieling daalt en heb je beslist dat je zo niet voort wil doen. Misschien heb je al vrienden en collega’s langzaam zien uitdoven en je wil dit zelf liever niet meemaken. 

Misschien loop je er al lang mee rond en heb je het idee dat je er niet zelf overheen kan. Wat afleiding en een gesprek met iemand bij wie je je hart kan luchten, blijken dan niet meer voldoende te zijn. Als je al een tijdje worstelt met dit soort onbehagen, heb je waarschijnlijk gemerkt dat piekeren of onderdrukken van deze gevoelens niet helpt. Integendeel je hebt het idee dat ze in een grotere dimensie terugkomen. Toch ben je niet in staat het zelf te stoppen. Je voelt je soms machteloos en gevangene van je beklemmende ideeën en gevoelens. 

Deze twijfel of dit lege gevoel zijn nuttige indicatoren en geven het signaal dat het tijd is voor reflectie en verdieping of zelfs verandering. Dan is het tijd om even stil te staan en te gaan zitten. Je wil er niet meer van weglopen en hopen dat het over gaat. 

Alleen wanneer je drinkt uit de rivier van de stilte, 
zul je werkelijk zingen.

Kahlil Gibran

Met deze mindfulnesstraining leer je vaardigheden om jezelf te bevrijden van deze beklemming. Misschien kan je niets of zeer weinig doen aan de omstandigheden, maar je leert de rust terug in jezelf te vinden. Je krijgt meer controle over je eigen emoties en de buitenwereld kwetst je minder omdat je ontvankelijker en met meer liefdevolle aandacht naar de ander kijkt.

Je leert vriendelijk te accepteren wat zich voordoet en dan te handelen vanuit een waardegedreven visie. Je leert met mildheid kijken naar jezelf waardoor je de vruchtbare bodem van liefdevolle aandacht kan laten ontkiemen en groeien. Je schept terug ruimte waarin je je oordelende geest opmerkt, zonder deze oordelen te volgen. Zo groeit er meer helderheid, mildheid en mededogen. 

Je leert je innerlijke motivatie voeden en je stopt met bij te dragen aan je eigen lijden en je verwarring. Je leert vriendelijk je innerlijke emoties en gedachten observeren, waardoor je je woede of verdriet leert gebruiken, het bewerkt en kanaliseert zodat wijsheid en interne vrede je leidraad worden. 

Je leert oefenen in geduld, in volkomen acceptatie van wat er is. Je zal ontwaken uit de slaap van de automatische en onbewuste handelingen. Zo krijg je toegang tot het volledige spectrum van jouw creatieve mogelijkheden. Het beoefenen van mindfulness toont ons een eenvoudige, maar duidelijke weg van afstand nemen van onze verkramptheid. Je zal opnieuw in verbinding treden met je eigen wijsheid, je vitaliteit en interne vrede. 

Als je besluit mindful en met een niet-oordelende aandacht te leven en te werken, zal je niet meer ten prooi vallen aan gehechtheden, persoonlijke sympathieën en antipathieën, meningen en oordelen, projecties en verwachtingen. Er zullen zich nieuwe mogelijkheden openen zodat je de kans krijgt om jezelf te bevrijden uit je dwangbuis van een onbewust automatisch bestaan.

 

Doelstellingen:

Sessie 1

Deelnemers

 • verwerven inzicht in ons bewustzijn
 • nemen bewust waar: stop - adem - mindful in het moment zijn
 • leren de adem als ankerpunt gebruiken
 • leren de beginnersgeest cultiveren
 • worden zich bewust van de automatische piloot
 • observeren hun lichaam
 • leren hun aandacht te richten

 

Sessie 2

 • verhogen hun lichaamsbewustzijn
 • ervaren en respecteren hun grenzen
 • ervaren de kracht van gedachten
 • ervaren de kracht van negatieve gedachten
 • observeren gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen en zien de samenhang
 • uiten hun behoeften door zichzelf te bevragen in plaats van de automatische piloot zijn werk te laten doen
 • ervaren de rijkdom van een ademruimte


Sessie 3

 • leren de ademruimte toepassen bij stress
 • krijgen inzicht in de opbouw van stress
 • herkennen bij zichzelf stress-signalen
 • herkennen de subtiele gewoontes van de geest bij stress
 • worden bewust van de eigen reacties bij stress
 • leren mindful omgaan met stress
 • leren te antwoorden in plaats van te reageren
 • leren te zijn met wat zich aandient
 • ontdekken de mogelijkheden die bewustzijn /mindful aanwezig zijn schept
 • leren het onderscheid tussen een meditatieve aanpak en een cognitieve aanpak bij stress

 

 

Sessie 4

 • leren de AR toe te passen bij moeilijke communicatie
 • verwerven inzicht in mindful communiceren
 • kennen het verschil tussen accepteren en toegeven
 • verwerven inzicht in de driehoek impuls/impact/intentie
 • observeren wat gebeurt en maken een keuze vanuit toegewijde actie
 • leren verschil tussen antwoorden vanuit eigen waarden en reageren vanuit emotie
 • ontdekken de kracht van mededogen en zelfcompassie
 • stellen een persoonlijk actieplan op met oog op zelfzorg

 

Elke sessie bevat oefeningen die onmiddellijk bruikbaar zijn. 

 

Doelstelling

 • oefenen in aandacht en niet-oordelen
 • oefenen in aanvaarden wat er is
 • bewust worden van je automatische piloot
 • inzicht in stressopbouw en vriendelijker omgaan met stress
 • veerkrachtig omgaan met pijn en agressie
 • meer concentratie, meer rust en minder drukte ervaren
 • onverstoorbare vriendelijkheid en zelfbewustzijn verder ontwikkelen
 • concrete tips om mindful om te gaan met dagelijkse situaties
 • concrete aandachtsoefeningen in de klas en voor jezelf
 • blijven geloven in je nobele onderwijstaak ondanks de omstandigheden

Werkwijze

We vertrekken telkens vanuit een visie, een achtergrond of een inzicht afgewisseld met aandachtsoefeningen. Op basis van het geschetste kader bespreken en analyseren we gedachten en ervaringen. Over elk idee wordt gereflecteerd, het wordt in nieuwe contexten geplaatst en via visualisaties en mindfulnessoefeningen tot een doorleefde ervaring gemaakt. Daardoor leer je  anders kijken naar ‘oordelen’, ‘analyseren’, ‘etiketteren’ en ‘diagnosticeren’, zowel van de ander als van jezelf. Je leert vanuit een aanvaardende (maar niet noodzakelijk goedkeurende!) houding met uitdagende situaties om te gaan. Je verwerft inzichten over waarneming, denken, emoties en behoeften. Je zal misschien wakker worden en oude patronen (mythen) in vraag durven stellen. Je leert een manier van reageren en spreken die niet voortvloeit uit een automatisch geconditioneerd denken maar uit een hoger bewustzijn. Je leert een ‘niet-oordelende, aandachtige houding’ in te nemen (choiceless observation) vanuit een afstandelijke betrokkenheid. Je leert reageren vanuit inspiratie in plaats vanuit transpiratie (frustratie). 

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Leerling Directie/middenkader Secretariaat Ondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

4 x 3 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen