Motiverende gespreksvoering - Opleidingen - Vonk en Visie

Motiverende gespreksvoering

leerlingen begeleiden naar gedragsverandering
Motivatie Socio-Emotioneel Gespreksvaardigheden

Hoe krijg je een leerling weer aan het studeren?  Of hoe zorg je ervoor dat ze nu eens stopt met telkens de regels van de school te overtreden?  Hoe motiveer je een leerling om zich anders te gedragen?  Vaak heeft elke vorm van overtuiging een averechts effect.  Met motiverende gespreksvoering kan je een leerling via individuele begeleidingsgesprekken wel helpen om zichzelf te motiveren om het anders aan te pakken.  Die techniek wordt in deze training aangeleerd. Deze techniek is ruimer inzetbaar. Het is bijvoorbeeld een prima aanvulling op je begeleiding- of coachingsvaardigheden, in het bijzonder wanneer je weerstand ervaart bij begeleiding of coaching, of wanneer je mensen begeleidt die 'verplicht' worden om dit te doen.  

Motiverende gespreksvoering is een methodiek die zijn oorsprong vindt binnen de verslaafdenzorg, om mensen te motiveren om hun gedrag tav hun verslaving te veranderen.  Het is ondertussen uitgegroeid tot een effectieve methode om mensen te begeleiden bij om het even welke gedragsverandering.

In de schoolcontext en in leerlingenbegeleiding worden we regelmatig geconfronteerd met leerlingen die we zo graag ander gedrag zouden willen toewensen.  Als hij nu maar eens een beetje meer zijn best zou doen...  Als zij nu eens niet telkens strafstudies zou oplopen omwille van roken op school...  Als hij nu eens zou leren om op tijd te komen ...

Met de beste bedoelingen zou je hier kunnen proberen om advies te geven, om sterke argumenten aan te dragen om het anders aan te pakken, om te overtuigen.  Dit werkt echter meestal averechts.  Veel sterker is het om de leerling zelf zijn drijfveren en motieven te laten onderzoeken en te laten afwegen ten opzichte van elkaar.  Vaak speelt er immers een 'innerlijk belangenconflict'. 

Als we daarnaast nog in staat zijn om het vertrouwen van de leerling in het eigen kunnen te versterken, en de haalbare tussenstappen te laten formuleren in de richting van een concreet doel, dan gaat de leerling zelf over tot actie.  

Motiverende gespreksvoering bestaat uit 6 stappen, en deze stappen worden uitgelegd en ingeoefend in deze training.

De methodiek sluit ook heel nauw aan bij de inzichten over het a, b, c van autonome motivatie.  

Doelstelling

leren kennen en hanteren van de methodiek 

Werkwijze

  • theoretisch kader
  • praktisch oefenen van deelvaardigheden 
  • oefenen van de 6 stappen

! ook de online versie zal een interactieve vorming zijn, met oefeningen

Doelgroep

Leerlingbegeleider Ondersteuner

Categorie

Hoger Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

2 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen