Omgaan met agressie - Opleidingen - Vonk en Visie

Omgaan met agressie

een communicatieve aanpak
Gedrag

Tijdens deze boeiende training krijg je eerst theoretische duiding bij de soorten agressie en de verschillende voorkeursstrategieën die mensen hanteren wanneer ze geconfronteerd worden met agressie. Via oefeningen leren we gepast omgaan met agressie. De nadruk zal liggen op een preventieve en communicatieve aanpak, aangepast aan de fase in de opbouw van agressie en de soort agressie. Na deze workshop zal je vooral handige inzichten en praktische handvatten rijker zijn om agressie te voorkomen en om er goed mee om te gaan wanneer het zich toch voordoet.

  • soorten agressie herkennen
  • op een communicatieve manier adequaat leren omgaan met agressie naar jou gericht 

Doelstelling

  • interactieve workshop
  • theoretisch kader
  • ervaringsgerichte oefeningen

Werkwijze

Omgaan met agressie' behoort tot de eerste  nascholingen die Vonk en Visie organiseert van bij de opstart, en deze nascholing wordt nog steeds veel gevraagd op scholen.  Het is misschien jammer dat dit thema steeds meer als een nood ervaren wordt, maar het is wel heel positief dat leraren en scholen op zoek gaan naar constructieve manieren om efficiënt te reageren wanneer een leerling agressief gedrag stelt ten opzichte van de leraar. Agressie is immers vaak een roep om verbinding.

In die nascholingen laten we zien dat er verschillende soorten agressie zijn,die een verschillende aanpak vragen.  Dat is vaak al nieuw voor deelnemers.  Bij 'soorten agressie' denken de meeste mensen aan verschillende uitingsvormen van agressie, zoals verbale, fysieke en psychologische agressie.  Als wij spreken over soorten agressie hebben we het echter over iets anders, namelijk over verschillende types van agressie omdat er verschillende manieren zijn waarop agressie tot stand kan komen.  Die types van agressie kunnen zo fundamenteel anders zijn dat ze ook een heel andere aanpak vragen.  Sterker nog, de aanpak voor de ene soort, werkt niet voor de andere soort.  Of erger, het wakkert de agressie van het andere type alleen maar aan.

Agressie kent ook een opbouw, in een viertal fases. Hoe sneller je in de opbouw van agressie kan interveniëren, hoe meer effect je interventie zal hebben.  Belangrijk dus om deze fases goed te kennen, te herkennen en er meteen op te kunnen inspelen.  Zeker als je agressie op een communicatieve manier wil blijven aanpakken, want dat is wel onze bedoeling.

Uit onderzoek blijkt dat er een zestal soorten strategieën zijn die mensen toepassen als ze geconfronteerd worden met conflicten en agressie.  Iedereen heeft door de eigen levenservaring een voorkeursstrategie ontwikkeld.  Dat betekent dat we geneigd zijn om dezelfde strategie steeds toe te passen bij om het even welke agressiesituatie.  Het goede nieuws is dat mensen daardoor een strategie hebben die goed werkt bij een bepaalde soort agressie.  Het slechte nieuws is dat ze die strategie ook inzetten bij de andere soorten agressie en daar vaak het tegenovergestelde effect bereiken.  Al eens afgevraagd waarom een leerling veel meer in conflict lijkt te gaan bij die ene leraar, en zelden of nooit bij die andere?  Dat zou wel eens met de voorkeurstrategieën van beide personen te maken kunnen hebben.  Tijdens de nascholing ontdekken deelnemers via een test wat hun eigen voorkeursstrategie is.  Die test geeft meteen ook weer waar de communicatieve kwaliteiten liggen, en welke strategie de moeite waard is om verder te ontwikkelen om ook met de andere vormen van agressie te kunnen omgaan.

Deze nascholing is dus geen fysieke cursus zelfverdediging.  Het is een nascholing die verder bouwt op dat waar onderwijzend personeel door de band genomen erg goed in is: in communiceren.  En de juiste communicatieve aanpak bij de juiste soort agressie zorgt ervoor dat de agressie vermindert en  dat er geen spiraal van geweld hoeft te ontstaan.  De juiste en bewuste aanpak zorgt ervoor dat de verbinding tussen leraar en leerling behouden blijft, en soms zelfs versterkt wordt.  En dat is in het belang van leraar én leerling.

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Secretariaat Ondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

1 dag

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen