Omgaan met (v)echtscheidingssituaties op school - Opleidingen - Vonk en Visie

Omgaan met (v)echtscheidingssituaties op school

kinderen in het vizier
Socio-Emotioneel Gespreksvaardigheden

Kinderen vertellen op school over ruziënde ouders, echtscheidingen, op 2 plaatsen opgroeien, nieuw samengestelde gezinnen,... Welke positie neem je hierbij als leerkracht in? Hoe moet je verhalen/gedragingen interpreteren? Hoe communiceer je met kinderen/ouders? Wanneer is doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening wenselijk? Hebben we als school een visie rond omgaan met kinderen van gescheiden ouders?

docent: Mark Fonteyn

Jonge kinderen vertellen in de klas nog vaak over wat er thuis gebeurt. Regelmatig krijg je verhalen over ruziënde ouders, echtscheidingen, kinderen die hierin zoekende zijn, kinderen die op 2 plaatsen opgroeien, nieuw samengestelde gezinnen,...

Sommige tieners vertellen minder rechtstreeks, maar laten hun bekommernissen zien in gedrag. Vanuit je jobinvulling ben je vaak een vertrouwenspersoon voor kinderen. Soms word je geconfronteerd met strijdverhalen, emoties, loyaliteitsconflicten,….

Welke positie neem je hierbij als leerkracht in? Hoe moet je verhalen/gedragingen interpreteren? Hoe communiceer je met kinderen/ouders? Bij welke signalen moet je je zorgen maken? Wanneer is doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening wenselijk? Kan de school een neutrale plek zijn voor kinderen in een echtscheiding? Hebben we als school een visie rond omgaan met kinderen van gescheiden ouders? Hoe communiceren we met ouders die in strijd leven? We geven je inzichten in dynamieken die bij echtscheidingen spelen en houden daarbij het welzijn van kinderen in het vizier. We kijken naar kinderen als actieve betrokkene. Vanuit concrete voorbeelden, reflecteren we over de positie van leerkracht en school

Doelstelling

Deelnemers krijgen inzicht in de mechanismen en dynamieken van gezinnen in (complexe) echtscheiding. Vanuit concrete voorbeelden reflecteren we over wat we als (zorg)leerkracht naar kinderen en ouders kunnen doen en leren we hoe metacommunicatie strijdverlagend kan werken. We geven een aanzet naar visieontwikkeling en positionering van de leerkracht en de school.

Werkwijze

  • Ervaringsgericht oefenen en inzicht krijgen.
  • Vertrek vanuit eigen casus en voorbeelden uit de klas.
  • Aanreiken van kaders en inzichten.

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Leerondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Secundair Buitengewoon secundair

Praktische info

3-6 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen