Oplossingsgericht werken bij probleemgedrag - Opleidingen - Vonk en Visie

Oplossingsgericht werken bij probleemgedrag

begeleidingsplan van zorg naar aanpak
Gedrag

Uit ervaring en onderzoek kunnen we afleiden dat het aantal gedragsproblemen steeds blijft toenemen. Vaak doen we intuïtief aanpassingen om dit gedrag naar gewenst gedrag om te buigen. Onze aanpassingen hebben een grotere slaagkans als we stapsgewijs en systematisch tewerk gaan. 

docent: Bert Vanhees

Vanuit wetenschappelijk onderzoek en aangepaste coaching-tools bekijken we welke aanpassingen werken voor leerling én leerkracht.

  • Waar loop jij tegenaan en wat baart jou zorgen?
  • Welke sterktes en talenten zie jij bij de leerling/groep?
  • Wat is het prioritair doel en hoe selecteren we dit?
  • Wat heb jij en de leerling/groep nodig om het doel te kunnen bereiken?
  • Hoe gaan we dit evalueren?

Vanuit een growth mindset gaan we aan de hand van de 7 pijlers van handelingsgericht werken aan de slag en op zoek naar de meest rendabele manier van werken.

Doelstelling

Aan de hand van een aantal kaders en werkinstrumenten leer je:

- hoe je individueel en in groep de juiste werkpunten kan selecteren om gericht en efficiënt aan de slag te gaan

- de 7 pijlers van handelingsgericht werken integreren in een klassenraadbegeleidingsplan

- doelgericht klassenraden organiseren omtrent probleemgedrag

Werkwijze

Deelnemers krijgen theoretische kaders en coaching-tools toegelicht, die besproken en toegepast worden.

Deelnemers krijgen een voorbeeld van een begeleidingsplan aangeboden. Deze kunnen ze nadien toepassen vanuit concrete situaties uit eigen professionele context.

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Ondersteuner

Categorie

Buitengewoon lager Lager Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

6 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen