Succesvolle verandertrajecten op school

Hoe barrières en weerstand overwinnen tijdens verandertrajecten
Groepsproces Gespreksvaardigheden

De onderwijswereld is eveneens een wereld vol verandering (nieuwe manieren van werken, nieuwe samenwerkingsverbanden …).  Van directie, middenkader en vakcoördinatoren wordt verwacht dat zij de capaciteit hebben om een snel veranderende omgeving te begrijpen, er orde in te scheppen en ze op een vlotte manier over te brengen naar de leerkrachten.  Maar daarbij bots je vaak op weerstand.  Hoe kan je met deze weerstand omgaan?  Hoe kan je deze barrières doorbreken en de neuzen terug in dezelfde richting krijgen ? Hoe kan je de batterijen opgeladen houden tijdens verandertrajecten ?

Tijdens deze opleiding krijgt u een “Hoe omgaan met weerstand en barrières TOOLBOX”met een aantal specifieke technieken uit heel wat disciplines zoals coaching, verbindende communicatie, waarderend onderzoeken, etc. Deze toolbox kan u zowel gebruiken tijdens individuele gesprekken als in teamverband.

Doelstelling

  • Hoe anders aankijken tegen weerstand bij verandering ?
  • Wat is de oorsprong van weerstand ?
  • Waar ben ik en anderen in het veranderingsproces ?
  • Hoe weerstand herkennen, beluisteren en bevragen ?
  • Hoe anderen laten participeren in het verandertraject ?
  • Hoe een eigen stijl ontwikkelen in de omgang met weerstand ?
  • Hoe veranderingen op school ombuigen naar energiegevende en resultaatgerichte verandertrajecten?

Werkwijze

De deelnemers hebben de mogelijkheid om met eigen casussen te werken.

We werken met beknopte theoretische kaders en verschillende oefeningen die zelfreflectie stimuleren.

Doelgroep

Directie/middenkader

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

6 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen