Werken met popjes in begeleiding - Opleidingen - Vonk en Visie

Werken met popjes in begeleiding

Hoe het verhaal van de leerling, school en ouders in beeld brengen?
Socio-Emotioneel

Door een verhaal van op afstand te bekijken creëren we ruimte voor beweging die we op het eerste zicht niet zien.

In dit verhaal gebruiken we popjes om beweging te brengen in het verhaal van de leerling.

Daarnaast kijken we via de dynamische driehoek , school - leerling- ouders, of er sprake is van de juiste afstand-nabijheid om samen groei van de leerling mogelijk te maken. 

Door dit nieuwe perspectief ontstaat nieuwe inspiratie voor gerichte, concrete actie.

docent: Ruth Wijnen

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. 


Het gebruik van popjes, methodiek ontwikkeld door Marleen Dieckman, wordt ingezet om het verhaal van de leerling, ouders en school in beeld te brengen.

We baseren ons hier op systemische en contextuele begeleidingstechnieken.

  • Welke feiten spelen mee?
  • Welke zichtbare en onzichtbare emoties spelen een rol in de interacties?
  • Hanteren wij als school de juiste afstand-nabijheid om samen tot groei te komen?

Een werkelijkheid wordt op een veilige manier in beeld gebracht waardoor we meer zicht krijgen op de betekenis van een situatie.
Aan de hand van dit beeld leren we reflecteren over de dynamische driehoek, de juiste afstand nabijheid als leerkracht, school, zorgverlener, ... en maken we zo nieuwe ingangspoorten zichtbaar om te komen tot verandering.

Deze manier van werken kan je rechtstreeks inzetten in je begeleiding van kinderen (vanaf 10 jaar) en jongeren.  Daarnaast is het een krachtige methodiek in overlegmomenten, bij intervisie en supervisie.

 

Doelstelling

inzicht bieden in de vier dimensies van het contextueel denken

de dynamische driehoek als contextueel instrument bij leerlingenbegeleiding leren hanteren

popjes gebruiken om de dynamiek in beeld te brengen

het verhaal verkennen en acties afleiden om tot gewenste verandering te komen.

 

Werkwijze

Theorie zal zich afwisselen met ervaringsgerichte oefeningen zodat je na de vorming meteen aan de slag kan en verder kan oefenen.
Aan de hand van reële casussen staan we stil bij de theorie.

Doelgroep

Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Ondersteuner

Categorie

Lager Secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

2 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen