Greet Grietens

Greet (°1977) is vormingswerker in hart en nieren.  Ze heeft in verschillende organisaties in de sociale economie gewerkt en werkte onder meer jarenlang voor Arktos waar ze werd ingeschakeld in het werken met uitdagende klasgroepen en in time-outprojecten.  Ze begeleidde er de nascholingen voor leraren, leerlingenbegeleiders, jongerenwerkers en CLB-medewerkers.  Binnen Vonk en Visie geeft ze graag haar expertise over groepsdynamiek en herstelgericht werken door.  

Greet is bezield door ervaringsgericht- herstelgericht- verbindend en preventief werken, door processen die zich in een groep maar tevens in de natuur kunnen plaats vinden. Liefst van al gebruikt ze werkvormen in de natuur ( door de natuur tot je eigen ware natuur komen).  Greet heeft 'Het Oplaadnest' opgericht, een plek waar mensen en teams zich (terug) kunnen opladen/verbinden aan de hand van werkvormen in de natuur.