Hilde Mahieu - Onze Medewerkers - Vonk en Visie

Hilde Mahieu

Hilde Mahieu is reeds jaar en dag werkzaam binnen het onderwijs en dat in diverse functies: leerkracht, zorgcoördinator, beleidsmedewerker, directeur, navormer BaO en lector zorg en hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs.
Het welbevinden en het leren van het kind en de leerkracht staan daarin centraal.
Haar ambitie is nog steeds om kinderen en jongeren gelukkig en wel in hun vel te zien, kinderen en jongeren die kunnen groeien in hun talenten en wanneer ze hierin kwetsuren oplopen hen verder te kunnen helpen.


Hoogbegaafdheid is een thematiek die doorheen haar onderwijsloopbaan de nodige aandacht kreeg. Sedert hoogbegaafdheid met de geboorte van haar dochter ook de woonkamer binnen kwam, is haar gedrevenheid om die kinderen te (h)erkennen in wie ze zijn en hoe ze denken en leren alleen maar gegroeid.

Gecertificeerd expert hoogbegaafdheid (specialisatie hoogbegaafd onderwijs en onderpresteren), onderwijsprofessional en coach hoogbegaafde jongeren.