Igor Geubbelmans

Igor heeft na jarenlange ervaring als leidinggevende in de overheidssector zich bekwaamd als consultant en coach voor overheid en bedrijven.  Hij werkt daarvoor in het bijzonder met Management Drives, een tool die de drijfveren van mensen in beeld brengt waardoor motiveren, leiding geven en samenwerken heel efficiënt kan gebeuren. Samen met Vonk en Visie brengt hij deze expertise ook binnen in het onderwijs, zodat directies en middenkader professionele ondersteuning kunnen krijgen in deze domeinen.