Lili Matthijs

Lili Matthijs (°1973) is personeelsverantwoordelijke en zelfstandig trainer en coach.  Haar ervaring in het werken met groepen situeert zich zowel in de profitsector, non-profitsector, overheid en onderwijs.   

Daarnaast is Lili gecertificeerd coach en intervisiecoach.  Vanuit deze optiek brengt zij bij Vonk en Visie een aanbod om op scholen intervisiegroepen op te starten en te begeleiden naar zelfstandigheid.