Mark Fonteyn - Onze Medewerkers - Vonk en Visie

Mark Fonteyn

Mark Fonteyn (°1970) heeft 25 jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg als gezinsbegeleider, orthopedagoog en directeur.  Hij is gastlector aan een hogeschool en psychotherapeut in een groepspraktijk.  Mark is bezield door de verhalen van mensen, door verbindend communiceren en het systemisch/contextueel gedachtengoed.  Hij is gefascineerd door hoe een gezin als systeem functioneert, hoe organisaties werken en mensen hierin functioneren.