Ria Anne Simoens - Onze Medewerkers - Vonk en Visie

Ria Anne Simoens

Ria Anne (1978) is psycholoog, studiecoach en gezondheidsbegeleider in een eigen praktijk en docent.

Ze was leraar en zorgcoördinator.

Ria Anne is bezield door 

  • de fundamenten van gezond onderwijs
  • (zelfdeterminatietheorie, Alfie Kohn, ervaringsgericht leren)
  • het samenspel tussen lichaam en geest
  • nieuwe wetenschap
  • het begrijpen en verhelderen van de -soms hilarische- menselijke dynamieken
  • muziek, mooie foto’s, de natuur, de zon