Omgaan met weerstand in hulpverlening - Opleidingen - Vonk en Visie

Omgaan met weerstand in hulpverlening

Motivatie Gespreksvaardigheden

In begeleiding, vorming of therapie gaan cliënten of deelnemers soms in weerstand. Dat is vaak frustrerend voor de begeleider, want het proces kan niet verder zoals de begeleider het voor ogen had. 

Efficiënt omgaan met deze weerstand is zeer belangrijk om het doel te bereiken. Toch is omgaan met weerstand geen eenvoudig te leren trucje, maar een respectvolle attitude die ontwikkeld dient te worden. 

Daarom focussen we in deze training op kennis, vaardigheden en overtuigingen in het omgaan met weerstand bij cliënten. 

We bekijken daarvoor verschillende theoretische modellen en brengen die in interactie met elkaar. 
 

Daarnaast wordt er gewerkt met eigen praktijkvoorbeelden die door verschillende brillen bekeken worden, en wordt er geoefend in het respectvol omgaan met weerstand.

 • uiteenzetting van theoretische modellen met voorbeelden uit de praktijk
 • interactieve uitwisseling
 • oefenen van vaardigheden
 • zelfreflectie

Doelstelling

 • omgaan met weerstand binnen de hulpverlening
 • verschillende vormen van weerstand ontdekken
 • hoe draagvlak creeëren om tot verandering te komen 

Werkwijze

 • uiteenzetting van theoretische modellen met voorbeelden uit de praktijk
 • interactieve uitwisseling
 • oefenen van vaardigheden
 • zelfreflectie

Doelgroep

Hulpverlener Directie/middenkader hulpverlening

Categorie

Prijs op aanvraag

Praktische info

1 dag

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen