Algemene Voorwaarden - Vonk en Visie

Algemene voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden open aanbod

Wij willen zo kwalitatief mogelijke vormingen aanbieden.  Daarom werken we ook in kleine groepen (max.16 personen) in de 'open aanbod-formule'.  Om deze werking zo goed mogelijk te garanderen, houden we ons aan volgende richtlijnen.

  • Je schrijft je in via het inschrijvingsformulier op de website.  
  • Na je inschrijving via de website, wordt een factuur opgemaakt en toegestuurd naar het door jouw opgegeven e-mailadres.  Dat maakt de inschrijving ook definitief. We vragen je de betaling in orde te brengen, ofwel online, ofwel door overschrijving op rekeningnummer BE38 8601 1937 7272 met vermelding van factuurnummer, de naam van de deelnemer en de (start)datum van de vorming. 
  • Als een vorming volgeboekt is, kan je je nog op de wachtlijst laten plaatsen.  Wanneer iemand die ingeschreven is alsnog annuleert, worden de personen op de wachtlijst in volgorde van aanmelding gecontacteerd.
  • Bij annulatie van een inschrijving gelden volgende richtlijnen:
    • Bij annulatie tot 14 dagen voor de vorming, wordt het volledige bedrag teruggestort.  
    • Bij annulatie tijdens de laatste 14 dagen voor de vorming wordt het inschrijvingsgeld niet meer teruggestort. Ook niet bij ziekte of overmacht, hoe vervelend we dat ook vinden. Op dat moment zijn immers de voorbereidingen getroffen, de afspraken met de lesgever gemaakt, de zaal gehuurd, de kopies gemaakt, de versnaperingen, de drankjes en de lunch besteld.  Deze gemaakte kosten zouden niet vergoed zijn als we het inschrijvingsgeld in dat late stadium nog zouden terugstorten.  Wat nog wel kan, is het sturen van een collega/vervanger die jouw plaats inneemt.
  • Als wij zelf zouden moeten melden dat een vorming niet zou plaatsvinden, wordt uiteraard ook het integrale bedrag teruggestort. 

Wij hopen hiermee duidelijke informatie te geven, en de kwaliteit van onze vormingen te blijven bewaken.

Vonk en Visie