Tarieven - Vonk en Visie

Tarieven

Een nascholing in 'open aanbod' kost € 130 per opleidingsdag per persoon (btw inclusief), lunch en drankjes ook inbegrepen. Jaaropleidingen hebben specifieke tarieven.

 

Voor een vorming 'op aanvraag' is het tarief samengesteld uit volgende elementen:

  • vergoeding per uur
  • verplaatsingsonkosten
  • 21% btw 

Door onderstaande info kan u een inschatting maken van de kostprijs. De definitieve exacte prijs wordt voorafgaand aan de nascholing in een prijsofferte vermeld en vastgelegd in een overeenkomst. Deze tarieven gelden in principe voor een groep tot 16 personen.  Bij grotere groepen kunnen we vaak met meerdere trainers komen.

Vergoeding per uur

Vorming
De vergoeding per uur bedraagt:

  • € 170/ uur voor vorming van een halve dag (tot 4 uren)
  • € 150 /uur voor vorming van een hele dag (6 uren)

 

Organisatiecoaching / begeleidingstrajecten

Hiervoor wordt steeds gewerkt in fases met een offerte voorafgaand elke fase. De start is telkens een intakegesprek. Neem gerust contact op om mogelijkheden te bespreken.

Overige kosten

verplaatsingsonkosten

De verplaatsingsonkosten van de lesgever(s) van en naar de plaats van de opdracht worden berekend aan een vast tarief van € 0,40/km. Dit bedrag wordt vooraf berekend en opgenomen in de overeenkomst.  

btw

Op de vergoeding en de verplaatsingsonkosten vraagt de wetgever een btw van 21%.

Vanaf 1 januari 2014 geldt dit ook voor nascholingen binnen onderwijs in Vlaanderen. 

Extra

Lezing aanvragen

Naar aanleiding van het boek 'Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren, principes die motiveren, inspireren én werken' kunnen er ook lezingen aangevraagd worden ter kennismaking met de inhoud van dit boek.  Een lezing kost €680. 

Vraag een lezing aan