Beelddenkers - Opleidingen - Vonk en Visie

Beelddenkers

Herken jij hen?
Leerproces

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. 5% van de leerlingen zijn pure beelddenkers. 60% van de leerlingen is ook gebaat met een visuele aanpak. Het is werkelijk een andere manier van denken, heel visueel en ruimtelijk, niet lineair. Daardoor hebben ze het vaak moeilijk: op school, op hun werk, in relaties. Ze voelen zich onbegrepen. Ze slaan informatie anders op, hebben een andere manier van automatiseren, zijn snel uitgeput en moe. Ze krijgen vaak te horen: 

  • “snel afgeleid”
  • “je luistert nooit”
  • “je kan het, maar je laat het niet zien”
  • ... 

Vaak is er ook een link met dyslexie, ASS of concentratiestoornissen. Beelddenken of visuele intelligentie is echter een gave als het herkend wordt. Het is een 3D-manier van denken met heel veel intelligentie en creativiteit. Het is tijd om hen te leren herkennen, om hun manier van communicatie te begrijpen en onze aanpak erop af te stemmen. Ze lopen vaak  tegen de huidige onderwijsmethodieken aan. Tijdens dit traject gaan we kijken hoe we beelddenkers met kleine aanpassingen kunnen helpen, steunen, begrijpen, begeleiden in hun schooltijd.

aanvulling op korte inhoud:

Visuele intelligentie is niet nieuw en ook geen stoornis, maar vraagt wel een andere aanpak dan het auditieve aanbod dat we nu hoofdzakelijk in gebruik zien. 

Je krijgt duidelijke informatie omtrent beeldenken en het herkennen ervan.

Maar we gaan ook heel praktisch aan de slag. Met tips om het leven visueel te maken, om de manier van communicatie van beelddenkers te begrijpen en erop af te stemmen. Hoe kunnen we meekijken in hun belevingswereld en er op een positieve manier mee omgaan? 

We bespreken hulpmiddelen om bv. het studeren gemakkelijker te maken, om een planning op hun maat te creëren enz. Er wordt je veel aangereikt vanuit kennis en ervaring van de docent, maar je gaat zeker ook uitgedaagd worden om eigen ideeën in te brengen en jouw creatief denken wakker te maken. 

Doelstelling

  • Inzicht in wat beelddenken/visuele dominantie is
  • Praktische handvaten geven om met leerlingen met een visuele dominantie om te gaan
  • Tips om lesmateriaal en aanpak in de klas aan te passen

Werkwijze

Deel 1: Je wordt meegenomen in de wereld van beelddenkers en hoe je hen kan herkennen. 

Deel 2: Interactieve workshop; er worden tips en methodieken aangereikt, maar we zetten ook samen ons creatieve brein aan het werk om mekaar te inspireren. 

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Leerondersteuner

Categorie

Buitengewoon lager Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair

Sfeerfoto's

Praktische info

1 dag
vr 11 oktober 2024
09:30 - 16:30
€ 130.00
vr 21 maart 2025
09:30 - 16:30
Christel Vanderheyden
€ 130.00

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen