Begeleidingstrajecten op maat - Opleidingen - Vonk en Visie

Begeleidingstrajecten op maat

op maat
Socio-Emotioneel Gedrag Persoonlijke Groei Groepsproces

Geregeld wordt op de expertise van medewerkers van Vonk en Visie beroep gedaan voor het begeleiden of ondersteunen van processen op de school.  

Enkele voorbeelden:

  • Een lagere school kampte bijvoorbeeld met een hardnekkig pestprobleem in een bepaalde klas.   Het bleek dat wat in de klas gebeurde, ook een afspiegeling vertoonde in het leerkrachtenteam.  Dat werd de aanleiding om ook globaler de schoolregels onder de loep te nemen. Door een aanpak op klas- en op schoolniveau, zowel bij leerlingen, leraren als beleid konden de gewenste veranderingen gemakkelijker plaats vinden.
  • Een avondschool zag het aantal cursisten afnemen, en vermoedde dat dit deels te maken had met de sfeer in een bepaalde vakgroep.  Er werd gevraagd om een traject op te starten om de commmunicatie onderling en naar buiten toe te begeleiden.
  • Een groep op school die nauw moest samenwerken, werd overschaduwd door de negativiteit van een groepslid.  Tegelijkertijd vonden de anderen niet de moed om hier tegenin te gaan.  Door het gesprek aan te gaan met alle partijen, en met de partijen onderling, kan erkenning komen voor wat niet gezien wordt, en verliest de negativiteit zijn functie.  
  • Het team van een school zit vol goede bedoelingen, maar de creativiteit stroomt niet meer.  Iedereen gaat zo voorzichtig met elkaar om dat een open communicatie onmogelijk is. De jonge leerkrachten voelen dat een hele geschiedenis het team overschaduwt, maar weten niet waarover het gaat. De oorspronkelijke waarden van de school worden angstvallig bewaakt door de oudste generatie. Door systemische werkvormen en appreciative inquiry wordt de sfeer weer omgebogen, en krijgt de nieuwe generatie het mandaat om op hun manier de oorspronkelijke waarden verder uit te dragen.

Als je zelf met een vraag zit, contacteer ons dan gerust.  We zullen in alle eerlijkheid kijken of we op de vraag kunnen ingaan, en we werken in overleg een traject uit, dat op maat van jullie situatie gesneden is.

-

Doelstelling

-

Werkwijze

-

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Leerling Directie/middenkader Ouder Secretariaat

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

op maat

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen