De weg naar schoolrijpheid - Opleidingen - Vonk en Visie

De weg naar schoolrijpheid

waar is de finish?
Socio-Emotioneel Leerproces

In deze vorming bekijken we schoolrijpheid als de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om met een goed gevoel in het eerste leerjaar te kunnen starten.

Naast een theoretische achtergrond kijken we naar de verschillende ontwikkelingsdomeinen en hoe we die kunnen stimuleren. 

Het observeren van schoolrijpheid wordt kritisch bekeken.

Breng mee: Favoriete speelgoed (van jezelf of je kleuters) uit je klas.

Over schoolrijpheid is al heel wat gezegd en geschreven. 

In deze vorming bekijken we schoolrijpheid als de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om met een goed gevoel in het eerste leerjaar te kunnen starten. Een goed gevoel bij ouders, leerkrachten en in de eerste plaats een goed gevoel van het kind.

 

Naast een theoretische achtergrond over lees-, schrijf- en rekenvoorwaarden kijken we naar de verschillende ontwikkelingsdomeinen en hoe we die kunnen stimuleren met oog voor het totale kind en zijn omgeving. De meerwaarde van spelen komt hierbij uitgebreid aan bod.

Ook het observeren van de ontwikkeling,  voorschoolse functies en schoolrijpheid nemen we onder de loep.

Doelstelling

Deze vorming daagt je uit om met een open blik te kijken naar schoolrijpheid en de weg daar naar toe. 

Werkwijze

Interactieve vorming waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen.

Doelgroep

Leraar Zorgleerkracht Leerondersteuner

Categorie

Kleuter

Praktische info

6 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen