Een herstelgerichte aanpak van probleemgedrag - Opleidingen - Vonk en Visie

Een herstelgerichte aanpak van probleemgedrag

Groeikansen voor de hele school
Socio-Emotioneel Gedrag Groepsproces

Bij een probleem of conflict  (ruzie, vechtpartij, pesten, diefstal,….) bieden de “klassieke straffen” niet altijd een duurzame oplossing. 

Een herstelgerichte benadering verwijst naar een integrale aanpak  en is gebaseerd op twee pijlers. Inzetten op positieve relaties en verbondenheid verkleint de kans op conflicten. Daarnaast ligt de focus op herstel in plaats van straffen (principes van herstelrecht). Samen met alle betrokkenen wordt onderzocht hoe de “schade” bij een conflict hersteld kan worden om beter te kunnen samen-leven en samen-leren.

docent: Anouk Vroemans

In een sanctionerende aanpak van problemen op school (conflicten, pesten, diefstal,…) ligt de focus op de dader en kunnen de “klassieke” methodes zoals een verwittiging, straf(studie), contract of schorsing een effect hebben op korte termijn. Vaak hebben deze sancties geen “blijvend” effect omdat de leerling niet geleerd heeft verantwoordelijkheid te nemen.

In een herstelgerichte aanpak wordt er geluisterd naar alle betrokkenen bij een conflict en wordt ingezet op de verantwoordelijkheid van de leerling. De focus ligt op de “schade” die het gedrag heeft toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leraars en ouders. Deze aanpak baseert zich op de principes van herstelrecht en biedt alle betrokkenen de kans om bij te dragen aan een duurzame “oplossing” voor een probleem (herstel).

Een herstelgericht benadering is een intergrale, duurzame aanpak die ook  pro-actief inzet op verbinding en op zoek gaat naar manieren om leerlingen en leraren te “verbinden in vredestijd” om zo conflicten te voorkomen. Belangrijke tools om dit te bereiken zijn de pro-actieve cirkel en een geweldloze taal en houding.

Doelstelling

  • Je krijgt inzicht in de achtergrond en principes van een herstelgerichte aanpak
  • Je kan een pro-actieve cirkel leiden
  • Je kan herstelgesprekken voeren
  • Je reflecteert over een verbindende, geweldloze taal en houding

Werkwijze

  • Interactieve workshop
  • Theoretisch kader
  • Ervaringsgerichte oefeningen

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

2 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen