Faalangstvriendelijk lesgeven - Opleidingen - Vonk en Visie

Faalangstvriendelijk lesgeven

waar uiteindelijk elke leerling bij gebaat is
Motivatie Socio-Emotioneel Leerproces

Deze nascholing heeft twee doelen: Door een beter begrip van de werking van faalangst en het leren opvangen en herkennen van stresssignalen bij leerlingen krijg je meer zicht op de mechanismen die het verschil maken tussen een gezonde spanning en zelfondermijnend gedrag om zo ook zelf een aangenamere toets- en leeromgeving te kunnen  bieden. Daarnaast kan je met  korte en onmiddellijk bruikbare technieken en oefeningen je leerlingen leren om faalangst en negatieve stress beter te hanteren.

Een positieve spanning kan de basis zijn voor een gezonde competitiegeest en de “uitnodiging” inhouden om zich extra in te spannen. 

Voor sommige leerlingen slaat die spanning meteen door in een negatieve  stresssituatie waarin ze zichzelf verliezen in destructieve en zelfondermijnende gedachten en handelingen. Ze slapen slecht, kunnen niet meer gericht studeren of slagen er niet in zaken op een rustige manier te reproduceren en in het ergste geval haken ze gewoon helemaal af.

Deze training biedt handvatten om zodanig les te geven dat faalangst zoveel mogelijk vermeden wordt.

Tijdens deze training leren leraren ook om kinderen die toch faalangstig zijn een aantal concreet bruikbare hulpmiddelen aan te bieden om zichzelf niet te verliezen in de greep van faalangst. Het zijn soms kleine dingen die het verschil maken en die leerlingen kunnen helpen om de  toetsenperiode met een goed gevoel af te ronden.

Doelstelling

  • zien op welke wijze de school / leerkracht kan zorgen voor een stressmildere leer- / toetsomgeving
  • leren kennen van faalangstmechanismen en mogelijke effecten
  •  faalangst en stresssignalen leren opvangen bij jongeren. 
  •  jongeren helpen omgaan met faalangst / (examen stress door middel van onmiddellijk bruikbare oefeningen

Werkwijze

  • interactieve workshop
  • theoretisch kader
  • ervaringsgerichte oefeningen

Doelgroep

Leraar Ondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

3 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen