Groeigerichte feedback en autonomie-ondersteunend taalgebruik - Opleidingen - Vonk en Visie

Groeigerichte feedback en autonomie-ondersteunend taalgebruik

de kracht van de juiste woorden, mondeling en schriftelijk
Motivatie Gespreksvaardigheden

Bewust of niet, we geven constant feedback. Vaak informeel als reacties op gedrag of op antwoorden van leerlingen op onze vragen.  Ook formeel in opvolgingsgesprekken, op taken, toetsen en rapporten. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat onze feedback ook een motiverend effect heeft?  Zelfs bij positieve feedback bestaat de valkuil dat we eerder faalangst creëren dan dat we de autonome motivatie versterken.  En hoe zorgen we ervoor dat onze feedback over wat nog niet goed gaat competentieversterkend is? Daarover krijg je in deze nascholing inzichten, praktische voorbeelden en oefeningen zodat jouw inspanningen om feedback te geven aan leerlingen ook zullen renderen.

Het boek 'Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren, principes die motiveren, inspireren én werken' biedt de eerste inspiratiebron voor deze nascholing.  Na even een kader mee te krijgen over gecontroleerde en autonome motivatie, over de motivatieformule en over de 10 praktijkprincipes, zoomen we in op 2 van de praktijkprincipes

PP6. Verkies autonomie-ondersteunend boven controlerend taalgebruik

PP9. Geef feedback die een verbinding maakt tussen wat leerlingen doen (of niet doen) en het bereiken van het beoogde doel

We vullen dit verder aan met inzichten uit het onderzoek van Carol Dweck over het onderscheid tussen fixed mindset en growth mindset.

We zorgen er samen voor dat deze handige inzichten ook vertaald worden in praktische tips en oefeningen, zodat jij als leraar ook het effect ziet van de inspanningen die je doet om goede feedback te geven.  Dit kan gericht zijn op mondelinge feedback, maar ook feedback op taken, toetsen, vakcommentaren en rapporten.

Doelstelling

  • weten wat autonome motivatie is
  • begrijpen aan welke voorwaarden motiverend taalgebruik voldoet
  • praktisch oefenen met de verschillende inzichten op basis van je eigen situaties

Werkwijze

interactieve workshop met presentatie en oefeningen

Doelgroep

Leraar Ondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

1 dag

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen