Handelingsgericht werken - Opleidingen - Vonk en Visie

Handelingsgericht werken

samenwerken aan schoolsucces
Motivatie Socio-Emotioneel Leerproces Gedrag

Deze workshop biedt een antwoord op de vraag hoe onderwijsprofessionals handelingsgericht kunnen samenwerken aan schoolsucces. HGW focust op wat werkt.   Met praktijkvoorbeelden, successen en valkuilen gaan we HGW concretiseren. HGW is een werkwijze waarbij we aan de hand van 7 uitgangspunten kwaliteitsvol onderwijs willen vorm geven. 

 

In deze workshop gaan we aan de slag met de 7 pijlers van HGW. Door middel van allerlei opdrachten krijg je meer inzicht wat deze begrippen voor jou als professional betekenen om nog meer handelingsgericht aan de slag te gaan. De workshop geeft je houvast om planmatig te werken. We maken ruimte voor reflectie en feedback door met elkaar in gesprek te gaan. Doelgericht  stemmen we af om steeds meer diezelfde taal te spreken, zodat HGW zichtbaar en hoorbaar wordt. Hoe kan jij je onderwijspraktijk verbeteren? Hoe kan schoolsucces voor alle leerlingen gerealiseerd worden? Hoe kunnen we capaciteiten en talenten stimuleren?   Succeservaringen uit de praktijk worden uitgewisseld.

 

De 7 pijlers

  1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. 
  2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. 
  3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen.
  4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. 
  5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. 
  6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. 
  7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer.

Doelstelling

  • Waarom HGW?
  • Hoe kan ik HGW werken?
  • Wat doe ik als ik HGW werk

Werkwijze

interactieve workshop

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

6 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen