Hoogbegaafd onderwijs: differentiëren, compacten en verrijken - Opleidingen - Vonk en Visie

Hoogbegaafd onderwijs: differentiëren, compacten en verrijken

Leerproces

Hoogbegaafde leerlingen denken en leren anders.
Cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen hebben minder instructie nodig en vooral uitdagende (verwerkings)taken.
Differentiëren door te compacten en te verrijken is voor hen een must om in hun leerzone te komen.
Het hoeft van jou als leerkracht echt niet zo heel veel inspanning te vragen om ook de sneller lerende leerling in jouw klas te bieden wat die nodig heeft om tot echt leren te komen.

docent: Hilde Mahieu

Compacten en verrijken is een methodiek waarmee je tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen in jouw klas.
De reguliere leerstof zorgt ervoor dat deze sneller lerende leerlingen binnen hun comfortzone blijven werken waarin ze niet tot leren komen.
Binnen het driesporenbeleid leer je hen uit te dagen tot leren, tot doorzetten d.m.v. een verrijkt leerstofaanbod.

Je leert wat compacten is, waarop je compacten kunt toepassen en hoe je dit concreet kunt doen.
Na het compacten blijft er tijd om te verrijken.
Je leert wat, wanneer en hoe je kunt verdiepen en verbreden.
Je maakt kennis met goede verrijkingsmaterialen en met een aantal methodieken die je kunt inzetten om jouw lessen en activiteiten te verrijken. Zo gaan we concreet aan de slag met de denksleutels, de taxonomie van Bloom en de hoeden van De Bono om de thema’s binnen jouw eigen klaspraktijk te verrijken.

Doelstelling

  • Inzicht verwerven in de manier van denken en leren van hoogbegaafde leerlingen.
  • Zinvol differentiëren zodat de cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen ook leren binnen de zone van naaste ontwikkeling.
  • Leren zinvolle verrijkingsmaterialen en – activiteiten in te zetten.

Werkwijze

Interactief en concreet aan de slag om eigen thema’s te verrijken

Doelgroep

Leraar Zorgleerkracht Ondersteuner

Categorie

Lager

Praktische info

1 dag