In je kracht, mét perfectionisme - Opleidingen - Vonk en Visie

In je kracht, mét perfectionisme

Persoonlijke Groei Innerlijke Rust

De dingen goed willen doen en streven naar verbetering is heel vaak een positieve drive. Het kan een probleem worden wanneer je jezelf geen enkel foutje meer gunt, je dit niet meer kan loslaten, je geen taken meer uit handen durft geven,…Zowel voor jou als voor je omgeving kan perfectionisme dan voor heel wat stress en conflicten zorgen. In deze workshop gaan we dieper in op het wat en hoe van perfectionisme om er vervolgens mee aan de slag te gaan. 

 

docent: Erna Claes

Wil je graag de dingen goed doen? En, bedoel je dan eigenlijk "perfect"? Probeer je steeds 100% na te streven en kan je moeilijk fouten van jezelf tolereren? Leg je de lat steeds hoger en voel je steeds een knagend stemmetje dat het nooit goed genoeg is, voor jezelf maar misschien ook voor een ander? Misschien heb je moeite met dingen uit handen te geven omdat je van mening bent dat je het beter zelf doet dan de ander? Of omdat je geen controle meer hebt wanneer je het aan de ander overlaat?

Met de dingen goed willen doen, is uiteraard niets mis. Ben jij “een perfectionist”, dan zal je ook erkennen dat perfectionisme vaak niet enkel een vloek is, maar op één of andere manier toch ook een zegen. Het heeft je vaak geholpen in je leven. Het heeft je op heel wat vlakken gebracht waar je nu staat, wat je nu doet, zelfs wie je nu bent en hoe je in het (professionele) leven staat. Wanneer de lat echter onrealistisch hoog komt te liggen en wanneer de tijd, de energie en de inspanning die je hiervoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan je zelf, je functioneren op je werk en je omgeving eronder gaan lijden.

 

Programma

Tijdens de workshop bieden we een antwoord op 3 vragen

1) Wat is het?

Perfectionisme is niet per definitie negatief. We kijken zowel naar de nuttige als de nadelige kant ervan. We onderscheiden 3 dimensies (prestatiegericht, controlegericht en sociaalgericht perfectionisme). We bekijken welke mechanismen ervoor zorgen dat perfectionisme als kwaliteit kan resulteren in gewoontepatronen met potentiële negatieve gevolgen.

2) Hoe kom ik eraan?
We kijken naar oorzaken maar vooral naar de in standhoudende factoren. 3) Geraak ik er weer van af en hoe?

 

We gaan aan de slag met inzichten, tips en technieken om zelf meer bewust te kunnen kiezen hoe en wanneer dit perfectionisme al dan niet in te zetten.

 

Doelgroep

De workshop richt zich op mensen die persoonlijk met perfectionisme te maken hebben en meer inzicht willen in hoe hun eigen perfectionistisch denken en gedrag in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om er anders mee om te gaan.

 

Trainer

Erna Claes – expert trainer is dr. in de psychologie, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en cognitieve gedragswetenschappen. Zij is gespecialiseerd in “welzijn op het werk” en heeft zich specifiek toegelegd op het thema perfectionisme.

Het programma “In je kracht, mét perfectionisme” is een evidence-based programma met inzichten uit de neurobiologie, cognitieve gedragswetenschappen en positieve psychologie. Ze werden vertaald naar praktisch bruikbare inzichten, tips en technieken.

  

Doelstelling

Doel is om op een interactieve manier denk – en gedragspatronen die eigen zijn aan perfectionisme te herkennen. Technieken worden aangereikt om op een andere manier met perfectionisme om te gaan alsook om bepaalde gewoontepatronen te doorbreken.

De workshop richt zich op mensen die persoonlijk met perfectionisme te maken hebben en meer inzicht willen in hoe hun eigen perfectionistisch denken en gedrag in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om er anders mee om te gaan. 

Werkwijze

interactieve workshop

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Secretariaat Leerondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair

Praktische info

1 dag
ma 18 november 2024
09:30 - 16:30
€ 130.00
do 27 maart 2025
09:30 - 16:30
€ 130.00

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen