Inspirerend leiderschap

maak het verschil tussen een goed draaiende en een moeizame organisatie.
Motivatie Persoonlijke Groei

Inspirerend leiderschap is een visie op leiderschap waarbij zeven “grondhoudingen” die in elkaar haken worden verkend en geoefend. Het is een model dat eerst de persoon in zijn “kracht” wil zetten, empoweren. Krachtige medewerkers zijn de motoren van krachtige organisaties. Dit doen we door de medewerkers te ankeren in hun eigen vermogen om het verschil te maken. We helpen hen werken vanuit de juiste focus verbonden met een gedeelde missie en zorgen dat in de wervelwind van elke dag men stap voor stap deze missie ook realiseert. Vervolgens worden krachtige medewerkers gestimuleerd om zeer intens met elkaar samen te werken niet als concurrenten maar als geschenken voor elkaar. We verwijzen naar het belang van de win-win mindset. Het verdiepen van de luisterkracht en het durven experimenteren met vernieuwende synergie in al zijn vormen, waardoor problemen omgezet in uitdagen zijn nog twee andere grondhoudingen.  Tot slot is er aandacht voor de grondhouding van zelfzorg.

In de twee dagen vorming overlopen we op een interactieve, bijna speelse wijze, zeven kostbare grondhoudingen om het inspirerend leidinggeven te herontdekken. Drie grondhoudingen hebben te maken met het dichter komen bij je eigen kracht en organisatietalent. We proberen terug de focus van ons leidinggeven scherp te zetten.

  • Waar wil je naar toe? Waar wil je met jouw team op school of jouw organisatie naar toe?
  • Ken je de haven waar je wil aanmeren?
  • Hoe kan je dit dan realiseren in de dagelijkse praktijk?

Je wordt bevoorraad met een aantal suggesties die, eenmaal toegepast, er zullen voor zorgen dat je dag een uur langer duurt. Of hoe je door efficiënter om te gaan met wat je al doet één werkdag kan winnen per week. Meer met minder…

Drie andere grondhoudingen blazen het stof van onze manier van samenwerken in teams en allerlei meetings. We maken kort kennis met suggesties om vernieuwend en toekomstgericht met je organisatie om te gaan. Tot slot maken we nog heel even ruimte voor een kostbare zevende grondhouding. Je kan maar origineel en teamgericht leiding geven als je dagelijks, wekelijks en maandelijks voldoende tijd steekt in zelfzorg. Hoe zorg je voor voldoende energie om intens te kunnen leven? Hier breken we opnieuw een lans om te durven verstillen, vertragen en genieten.

Een niet te missen kans om kapitein te worden van een zeilschip. De organisatie van morgen zal geen traag varend binnenschip zijn dat zijn weg zoekt op rustige wateren. Integendeel, jouw school of organisatie heeft kapiteins nodig die op een stormachtige zee met een goed wendbare zeilboot de weg vinden naar een veilige haven. De kennismaking met deze kostbare grondhoudingen kunnen daar een hulpmiddel voor zijn. Een meerwaarde voor jezelf maar ook voor iedereen die met je mag samenwerken. We inspireren ons o.a. op het boek van Stephen R. Covey, ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’.

Deze training is niet enkel voor mensen die “formeel” leiding geven. Iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor zijn school of organisatie is een leider. Het succes van je organisatie in de toekosmt zal afhangen of je er in slaagt het leiderderschap breed te laten dragen en te laten beoefenen door zoveel mogelijk van je medewerkers. Deze training kan dit nieuw breed gedraven leiderschap bij jou en je medewerkers activeren.

Doelstelling

  • De deelnemers maken kennis met een helder en hanteerbaar (universeel) model om hun eigen leiderschapsstijl verder mee te verrijken. 
  • Ze hebben het model ook geoefend en toegepast op hun eigen werksituatie.
  • Ze kunnen het model ook doorgeven of delen met collega’s.

Werkwijze

De training is een afwisseling van inhoudelijke impulsen, interactieve opdrachten met kans voor zelfreflectie en het verwerken van de impulsen in kleine groep.

Doelgroep

Directie/middenkader
€ 250 per persoon

Praktische info

2 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen