Interculturele conflicten

Socio-Emotioneel Gedrag

We moeten het niet ontkennen: conflicten op school zijn er : met leerlingen, met ouders, met collega’s…

Vaak zijn ze het gevolg van onwetendheid over onszelf en over elkaar. 

Cultuur doet er echt wel toe…

Elke cultuur kijkt namelijk door zijn eigen ‘bril’ naar onderwijs en wat erbij hoort.

Vanuit de cultuur is geleerd hoe we met andere mensen om moeten gaan, en zeker met mensen in een hiërarchisch hogere of lagere positie. In elke cultuur kan dat weer anders zijn en dat kan in een interculturele werkomgeving serieus botsen en tot spanningen en hevige emoties leiden. Dit maakt interculturele communicatie belangrijk.

*

Doelstelling

  • Inzicht verwerven in cultuur en cultuurverschillen 
  • Vaardigheden ontwikkelen in respectvolle interculturele communicatie
  • Vaardigheden ontwikkelen in interculturele conflicten ontmijnen

Werkwijze

Lezing met interactieve oefeningen, tips en tools

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Secretariaat Ondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
€ 125 per persoon

Praktische info

1 dag
do 29 april 2021
09:30 - 16:30
Lieve Lenaerts
€ 125.00