Kijken naar de kernkwaliteiten van je personeel - Opleidingen - Vonk en Visie

Kijken naar de kernkwaliteiten van je personeel

en die van jezelf
Persoonlijke Groei

Iedereen heeft kernkwaliteiten. Ook de leerkrachten waarover je veel klachten hoort, of de leerkrachten die je het bloed onder de nagels halen met hun irritant gedrag. De theorie van Ofman helpt je om op een positieve manier te kijken naar je personeel, en om feedback zo te formuleren dat het hanteerbaar en constructief is.   In  deze training wordt eerst de theorie van Ofman uiteengezet, en ga je eerst zelf aan de slag met je eigen kernkwadrant.  Daarna ga je kijken waarom je wel allergisch lijkt aan die ene leerkracht, of waarom je je zo boos kan maken om die andere.   Na deze training heb je meer zicht op jezelf en op de relatie met je collega's en personeel.  Je gaat anders kijken, en dat zal zeker zijn effect hebben op officiële functioneringsgesprekken en op de informele contacten van elke dag.

-

Doelstelling

  • theorie over kernkwaliteiten eigen maken
  • opstellen van een eigen kernkwadrant
  • moeilijke relatie bekijken aan de hand van kernkwadranten
  • constuctief feedback geven met behulp van kernkwadranten

Werkwijze

  • korte uiteenzetting van de theorie (powerpointpresentatie)
  • zelfwerkzaam in kleine groepjes met ondersteuning van de trainer

Doelgroep

Directie/middenkader

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

3 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen