Kindcontacten - Opleidingen - Vonk en Visie

Kindcontacten

Wat als ... je het eens aan de leerling vroeg?
Motivatie Socio-Emotioneel Leerproces Gespreksvaardigheden

Als onderwijsprofessional praten we graag en veel óver kinderen. Praten we ook zo graag en veel mét kinderen op school? En zo ja, ook wanneer het (nog) niet fout loopt? Kindcontacten zijn een heel waardevolle manier om de betrokkenheid, motivatie en welbevinden van het kind te vergroten. In deze korte nascholing leer je hoe je hier praktisch mee van start kan gaan. 

Als leerkracht haal je heel wat informatie over leerlingen uit observaties en evaluaties. Deze analyseer je dan wellicht om het leerstofaanbod en de didactische en pedagogische aanpak zo goed mogelijk op de behoeften van de kinderen af te stemmen. Het gaat hierbij om factoren als welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties van de kinderen maar ook om aspecten als interesses en belangstelling. 

Wanneer het niet zo goed lukt, betrek je zeker een collega, een interne begeleider, de directie. Een goed initiatief om kennis en vaardigheden te delen binnen het team en met en van elkaar te leren. Op die manier krijg je een mooie, gedeelde verantwoordelijkheid. 

Hoe goed dit initiatief ook is, betrek je echter ook het kind? Heb je de leerling zelf bij zijn of haar leerproces betrokken? In de praktijk wordt deze stap nog wel eens overgeslagen. 

Kinderen kunnen vaak heel goed aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben. Er zijn ook talloze momenten waarop we met kinderen in gesprek kunnen gaan. Kort of lang. Klein of groot. 

Bovendien gaat het hierbij niet enkel om gesprekken met kinderen waar je ‘zorgen’ of vragen over hebt, maar met álle kinderen.

Doelstelling

  • Kennismaken met mogelijkheden van geplande kindcontacten. 
  • Kennismaken met eenvoudige gesprekstechnieken. 
  • Goesting om een eerste stap te zetten om kindcontacten in je eigen klas/school te organiseren op een manier die bij jou past. 

Werkwijze

  • Interactieve workshop
  • Uitwisseling onder collega’s
  • Ervaringsgerichte oefeningen

Doelgroep

Leraar Zorgleerkracht

Categorie

Buitengewoon lager Lager
Prijs op aanvraag

Praktische info

3 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen