Maak van je directieteam een topteam - Opleidingen - Vonk en Visie

Maak van je directieteam een topteam

teamcoaching mbv Management Drives
Motivatie Persoonlijke Groei Groepsproces

Hoe zou je het vinden om even stil te staan bij de kwaliteiten en uitdagingen van uw team, hierin te groeien en zo een sterk team te zijn voor jullie school? En hoe zou je het vinden om met dat sterk team anderen te motiveren op basis van ieders krachten? 

Deze basissessie met behulp van Management Drives zorgt voor bewustwording en benoemt de gewenste beweging van het team en de leden van het team.

Dit gebeurt altijd concreet, direct, praktisch en vanuit de positieve motivatie van de deelnemers.

Ter voorbereiding wordt individueel de vragenlijst van Management Drives ingevuld en tijdens de workshop worden de profielen toegelicht en tot een teamprofiel samengebracht.

Als directieteam of middenkader zijn we allemaal druk bezig met het runnen van onze school. Of je nu algemeen, pedagogisch of financieel/logistiek/… directeur bent in het secundair onderwijs, of  directeur van een basisschool. Iedereen heeft zijn dagelijkse beslommeringen en een pak uitdagingen voor zich liggen.

Hoe zou je het vinden om even stil te staan bij de kwaliteiten en uitdagingen van uw team, hierin te groeien en zo een sterk team te zijn voor uw school? En hoe zou je het vinden om met dat sterk team anderen te motiveren op basis van ieders krachten? 

Herken je je in één of meer van deze vragen?

  • Hoe onze mensen meer motiveren, zodat ze vanuit hun eigen kracht gaan presteren? 
  • Hoe kan ik mijn (collega-)teamleden motiveren, stimuleren en ondersteunen zodat wij als team het verschil kunnen maken voor de leerkrachten en de leerlingen? 
  • Hoe kunnen we als team de communicatie en samenwerking versterken?
  • Hoe kunnen we nog betere resultaten halen?
  • Hoe kunnen we de kwaliteiten die in ons team aanwezig zijn verdiepen, en ontdekken waar we kunnen groeien?

Deze basissessie met behulp vanManagement Drives zorgt voor bewustwording en benoemt de gewenste beweging van het team en de leden van het team.

Dit gebeurt altijd concreet, direct, praktisch en vanuit de positieve motivatie van de deelnemers.

 Groeien als team heeft te maken met het bewust worden van jezelf

Door  als team bewust te worden van denkpatronen en drijfveren (hetgeen ons handelen stuurt), kan je deze ook in beweging zetten en veranderen.

Want elk team kan zich verder ontwikkelen; het is gewoon een kwestie van durven, uit je comfortzone komen en doén. Ken jezelf, ken de ander en…. 'do it'. 

Met Management Drives als tool helpt Igor teams met deze ontwikkeling. Leer je inschatten welk gedrag wanneer adequaat is.  

Management Drives is een unieke methode om naar mensen, teams en organisaties te kijken. Het laat u snel inzien dat mensen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. 

  • Drijfveren zijn voorspellers van gedrag.
  • Management Drives gebruikt drijfveren om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren en samenwerken.

Versterken van persoonlijk leiderschap vanuit inzicht in drijfveren

Deze denkpatronen worden door ons gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe, verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen immers in hoge mate hoe een individu, team en organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen.

Teamworkshop: ontwikkel je team vanuit de kracht van mensen

Tijdens een teamworkshop van één dag, ontdekt het team wat de sterke kanten zijn en waar de uitdagingenzich situeren. 

Voor de teamdag wordt het teamprofiel samengesteld op basis van de persoonlijke profielen van de teamleden. Indien gewenst, kan er voor de teamdag een persoonlijke terugkoppeling gebeuren van elk individueel profiel. 

Tijdens de teamdag is er aandacht voor de diversiteit in het team, en wat die kan beteken voor de uitdagingen. 

Op het einde van de teamdag ligt er een ontwikkelplan met aandacht voor optimale communicatie, duidelijker structuur, hoe beslissingen nemen en resultaten behalen, betrokkenheid creëren. 

Na de teamdag is eveneens een terugkommoment voorzien van een halve dag. 

De teamdag kan on site of off-site georganiseerd worden.

 

Getuigenissen over Management Drives in het onderwijs

“MD heeft de relatie gelegd tussen individuele drijfveren, teambuilding en organisatieontwikkeling. Het inzicht dat we hebben gekregen door deze sessie is opmerkelijk en tot op heden plukken we daar de vruchten van” (Lia Zwaan, algemeen directeur Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs)

“Je krijgt inzicht in je eigen handelen.” (Elise Geerdink, directeur RKBS De Verrekijker, NL)

 

Een opmerking vanuit Vonk en Visie

Management Drives is een werkwijze die zijn sporen verdiend heeft in het bedrijfsleven en in het onderwijs in Nederland.  We brengen deze professionele tool nu naar het Vlaams onderwijs.  

Voor we met Vonk en Visie groen licht hebben gegeven om dit in ons aanbod op te nemen, hebben we zelf het proces doorlopen van het aanmaken van een profiel en terugkoppelingsgesprekken met Igor en hebben we contact en den zegen gehad van de leidinggevenden van Managements Drives Belgium.  We zijn ervan overtuigd dat dit een genuanceerde tool is die mensen niet in hokjes steekt, maar juist het wederzijds begrip versterkt en richting biedt voor complementair samenwerken.  En we vinden dat directies in het onderwijs even professioneel ondersteund mogen worden als in het bedrijfsleven.

Doelstelling

Werkwijze

Doelgroep

Directie/middenkader

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair

Sfeerfoto's

Prijs op aanvraag

Praktische info

1,5 dag

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen