Negen wegen naar motivatie in het lager onderwijs - Opleidingen - Vonk en Visie

Negen wegen naar motivatie in het lager onderwijs

Motivatie Gedrag

In deze nascholing bieden we een theoretisch kader waarmee je de persoonlijke stijl van je leerlingen leert lezen.  Welke nood schuilt er achter opstandig gedrag? Hoe kan je een teruggetrokken leerling helpen openbloeien? Wat maakt dat sommige leerlingen blijven lol trappen, ook als de rest van de klas de rust hervindt?

Om veerkrachtig en gemotiveerd te blijven, hebben we allemaal nood aan voldoende autonomie, warme verbinding en vertrouwen in onze eigen competentie. Als we ons in één van die noden een beetje ondervoed voelen, gaan we er zelf naar op zoek. Sommigen zullen bijvoorbeeld autonomie opeisen door te strijden voor hun vrijheid. Anderen zullen zich lief gedragen om verbinding te verdienen. Nog anderen geven de hoop op en gaan zich terugtrekken.

Als je de noden van je leerlingen op deze manier in kaart brengt, kan je je aanbod hier precies op afstemmen. Zo weet je zeker dat je kostbare inspanningen ook effectief een betere klaswerking zullen teweegbrengen.

Maar vergeet ook jezelf niet: wat heb jij nodig om gemotiveerd te blijven? Brandt jouw vuur nog?

Kom ongefilterd en ongecensureerd aanschuiven aan onze tafel en werk mee aan een frisse blik op de personen in je klaslokaal!


We zijn benieuwd naar jouw verhalen!

docenten: Ria Anne Simoens en Ingrid Noorts

Het gaat niet goed met onze leerlingen. 1 op 5 jongeren kampt met psychologische problemen. Het draagvlak van het onderwijs wordt zwaar belast. Tegelijkertijd belanden steeds meer goed bedoelende leerkrachten in burn-out.

Okee, even omdenken. 
De jongeren van vandaag barsten van de passie en het engagement. Ze willen de wereld verbeteren, ze willen van zich laten horen, ze willen zichzelf ontwikkelen, ze zoeken verbinding. 
Soms lijkt het alsof onze leerlingen het traditionele onderwijs ontgroeid zijn. Leerkrachten willen hen nog steeds de nodige kennis bijbrengen, zij willen ondertussen hun vleugels uitslaan. 
Deze twee richtingen sluiten elkaar niet uit. Integendeel, als leerlingen en leerkrachten elkaar beter leren begrijpen, kunnen ze elkaar inspireren.
Als tolk tussen leerkracht en leerling hanteren wij een denkkader dat gebaseerd is op de 3 basisnoden: Autonomie, verBinding en Competentie. 

 

Doelstelling

  • Een dieper inzicht verwerven in de wortels van autonome motivatie.
  • Overzicht over je klas: wat bied ik al, wat hebben mijn leerlingen nog nodig?
  • Frisse inspiratie om je aanbod concreet af te stemmen op je klas.
  • Je inspanningen rendabel maken waardoor je meer energie haalt uit je werk.

Werkwijze

  • Theoretisch kader
  • Zelfreflectie
  • Vanuit casussen het concept toepassen

Doelgroep

Leraar Zorgleerkracht Directie/middenkader

Categorie

Buitengewoon lager Lager Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

2 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen