Omgaan met diversiteit op school - Opleidingen - Vonk en Visie

Omgaan met diversiteit op school

Kans of bedreiging?
Socio-Emotioneel Gedrag Gespreksvaardigheden

Scholen zijn onvermijdelijk ‘divers’ geworden vandaag. Ze krijgen te maken met ouders uit minder evidente gezinssamenstellingen, leerlingen met andere etnisch-culturele achtergronden, thuistalen, religies; gezinnen uit minder kansrijke milieus; met personeelsleden die zelf heel divers is… Je kunt dat als een belemmerende moeilijkheid ervaren of als een inspirerende uitdaging. In elk geval kan je beter rekening houden met de groeiende diversiteit als je krachtig en toekomstgericht wil school maken met veiligheid, respect en begrip als basisbehoeften van alle betrokkenen. Dit vormingsprogramma biedt handvatten om inzichten te verwerven in maatschappelijke ontwikkelingen verbonden aan diversiteit in de schoolse - en klascontext. We kiezen voor een interactieve aanpak waarbij er telkens gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen het aanreiken van theorie en de toepassing in de praktijk.

 

Leerlingen, en ook hun ouders verschillen: hun leerprocessen, hun achtergronden, hun waarden , normen, toekomstdromen en verleden. Wat betekent dit dan voor het omgaan met deze complexe diversiteit in de school en in de klas? Welke competenties hebben leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, coördinatoren…nodig om met deze toenemende diversiteit om te gaan? Zijn er grenzen aan diversiteit en aan het omgaan met? Hoe organiseer je je klas? Wat is cultuur, welke rollen spelen cultuurverschillen in communicatie en hoe kan je omgaan met cultuur­gebonden vragen? Wat zijn vooroordelen en stereotypen en hoe kan je hiermee omgaan? Hoe doeltref­fend reageren op racisme en discriminatie?...

Centrale begrippen zijn “identiteit, verandering, cultuur, meertaligheid, integratie, wederkerigheid en beeldvorming.”(het TOPOI kader van Edwin Hoffman is de leidraad) Deze begrippen worden tijdens het vormingsprogramma in interactie met de deelnemers uitgediept en vervolgens toegepast op concrete situaties in de onderwijscontext.

Doelstelling

  • Inzicht krijgen in de verschillende aspecten van diversiteit in een school en klas context.
  • Een heldere kijk ontwikkelen op de huidige en de wenselijke aanpak ervan in de eigen school of klas.
  • Prioriteiten opstellen en haalbare oplossingen bedenken voor uitdagingen van diversiteit.

Werkwijze

Centraal is de lezing, met vele interactieve insteken, ervaringsgerichte kleine oefeningen.

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Secretariaat Ondersteuner

Categorie

Buitengewoon lager Lager Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

6 uren

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen