Onverstoorbaar vriendelijk leraarschap - Opleidingen - Vonk en Visie

Onverstoorbaar vriendelijk leraarschap

gepassioneerd lesgeven, in vrede blijven met jezelf en autoriteit uitstralen
Gedrag Persoonlijke Groei Innerlijke Rust

Onze nobele onderwijstaak is vandaag niet meer zo evident als vroeger. Dat zal niemand betwijfelen.  Wil je ‘onverstoorbaar’ in je bron van positieve kracht blijven staan als verwende en verwaarloosde kinderen geen oren hebben naar jouw verhaal? Wil je ‘vriendelijk’ en mild blijven - voor jezelf en de leerling -  wanneer hij niet het gewenste gedrag vertoont? Hoe slaag je erin om je niet te laten kwetsen en om geen slachtofferrol aan te nemen? Wil je ‘leiderschap’ en betrokken autoriteit uitstralen zodat je ondanks de omstandigheden enthousiast en gedreven, kwalitatief en creatief onderwijs kan blijven geven?  Deze vorming biedt je de kans om je ‘meesterschap’ te verfijnen. Ook vandaag kun je in alle omstandigheden enthousiast en bezield, kwalitatief en creatief onderwijs verstrekken.

docent: Mia Jansen

Meer dan ooit blijft het belangrijk dat we jongeren goed onderwijs verstrekken. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het jonge brein te voeden met wetenschap en op de arbeidsmarkt gerichte vaardigheden, maar vooral met inspirerende denkbeelden en idealen ook al leven we in een maatschappij waar het hoofdzakelijk draait om idolen i.p.v. idealen. 

We worden vandaag uitgenodigd om nóg bewuster om te gaan met onze taak als leraar. Dat blijkt o.a. uit cijfers afkomstig uit onderzoeken van de OESO over de ongekwalificeerde uitstroom en het niveau van ons onderwijs, vooral de middenmoot van onze jongeren dreigt af te haken. Bovendien wordt de onderwijstaak er beslist niet eenvoudiger op, niet alleen door de gestage vernieuwingen en de snel evoluerende kennismaatschappij, maar ook door de uitdagende jongeren van vandaag en de hoge eisen die aan leraren worden gesteld. Het is dan ook begrijpelijk dat de cijfers van ziekte en burn-out bij leraren toenemen. 

Dit gaat ons allen ter harte. Vrijwel dagelijks ontmoeten we leraren die toenemende stress ervaren. Deze uit zich vaak in spanning, meer conflicten met de jongeren, faalangst en onzekerheid over de eigen kwaliteiten. Vandaar de toenemende belangstelling voor en de vraag naar hoe men in deze omstandigheden toch enthousiast en gedreven, kwalitatief en creatief onderwijs kan blijven verstrekken. Wij geloven dat elke leraar met voldoende interne vrede,  professionaliteit en wijsheid dit kan. Daar elke leraar immers mede verantwoordelijk is voor de generatie van morgen, is het meer dan ooit van belang dat we onszelf blijven vormen en voeden om onverstoorbaar vriendelijk les te geven. Een leraar die goed voor zichzelf zorgt, is een geschenk voor de leerling. 

Bijna de helft van de leraren verlaat het onderwijs reeds bij het begin van hun carrière, zelfs voor ze vijf jaar hebben les gegeven. Daarbovenop neemt de stress bij ervaren leraren eveneens toe, ongeacht het aantal jaren dienst. Oververmoeid, depressief, uitgeblust, allemaal symptomen die een verklaring kunnen geven voor de burn-out cijfers in het onderwijs. 


Het is dan ook evident dat er een toenemende belangstelling voor en een behoefte naar persoonlijke vorming ontstaat. Stress ervaren is op zich normaal, maar wanneer ze leidt tot onzekerheid, faalangst, gespannen en verkrampt onderwijs verstrekken, dan creëren we niet alleen onnodige spanning in onszelf maar stijgt ook de spanning in de klas. 

Deze training biedt tevens inspiratie om de nieuwe eindtermen met 16 sleutelcompetenties te realiseren in je les en in je school. Deze worden op 1 september 2019 ingevoerd. De klemtoon ligt vooral op het stimuleren ‘bewustzijn’ van de kinderen/jongeren. Het is een heel belangrijke vernieuwing en deze training kan je hierbij ondersteunen. 

De training is geschikt voor iedereen die met passie wil blijven lesgeven en voor al wie eleganter wil kunnen omgaan met de uitdagingen van vandaag. We reiken mindfulle, filosofische en wetenschappelijke inzichten aan, die via ervaringen en aandachtsoefeningen tot een diepe beleving kunnen worden gemaakt. Daardoor zijn ze bruikbaar op elk moment in de onderwijs- en klaspraktijk. 

In deze training ontdek je de basisinzichten over ‘onverstoorbaar vriendelijk leiderschap’. Je verwerft er inzichten en vaardigheden om ondanks de omstandigheden  enthousiast en gedreven, kwalitatief en creatief onderwijs te verstrekken. Het biedt een unieke kans om je ‘meesterschap’ te verfijnen en je ‘onverstoorbaar vriendelijk leiderschap’ verder te ontwikkelen  zodat je met waardigheid kan surfen op de golven van het leven.

Deze training richt zich vooral tot leerkrachten, zorgcoördinatoren, docenten, ondersteunend personeel en directies. De concrete toepasbaarheid in de klas staat hierin centraal. 

Doelstelling

  • Je leert anders kijken naar ‘oordelen’, ‘analyseren’, ‘etiketteren’ en diagnosticeren’, zowel van de andere als van jezelf.
  • Je leert vanuit een aanvaardende (≠goedkeurende) houding met uitdagende situaties om te gaan.
  • Je verwerft inzichten over je waarneming, je denken, je emoties en behoeften en bovenal hoe dit elkaar beïnvloedt. 
  • Je leert een manier van antwoorden en spreken die niet voortvloeit uit een automatisch, reactief en geconditioneerd denken maar vanuit een waardegedreven bewustzijn. 
  • Je leert een ‘niet-oordelende, aandachtige houding’ in te nemen (choiceless observation) vanuit een afstandelijke betrokkenheid. 
  • Je leert antwoorden vanuit inspiratie in plaats vanuit transpiratie (=frustratie).

Werkwijze

We vertrekken vanuit jouw ervaring en toetsen deze aan een visie, een achtergrond of een inzicht. Op basis van het geschetste kader bespreken en analyseren we gedachten en ervaringen. Over elk idee wordt gereflecteerd, het wordt in nieuwe contexten geplaatst en via visualisaties en mindfulnessmethodes tot een doorleefde ervaring gemaakt. 

De training bevat dus zowel inzichten, belevings- en reflectie-oefeningen, interactie, aandachtsoefeningen en creatieve technieken. 

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Secretariaat

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

2 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen