Opzetten van een assertiviteitstraining - Opleidingen - Vonk en Visie

Opzetten van een assertiviteitstraining

verhoog de weerbaarheid van je leerlingen
Socio-Emotioneel Persoonlijke Groei

Er is in het algemeen heel wat vraag naar assertiviteitstrainingen, maar de drempel voor kinderen of jongeren om naar zo’n training te stappen is vaak erg groot.  Door zo training op school aan te bieden, verlaagt de drempel aanzienlijk.  In deze vorming krijg je een helder kader om zo’n training op te zetten en leer je praktische oefeningen die meteen kunnen gebruikt worden om je leerlingen weerbaarder en assertiever te maken.

We kennen allemaal kinderen en jongeren die over zich heen laten lopen of net met een grote mond en een stevige houding anderen overbluffen. Beide vormen van gedrag zijn mogelijke signalen van weinig weerbaarheid en assertiviteit. 

In deze training kijken we naar de achtergrond van weerbaarheid en de context waarin het gedrag zich vertoont. Aan deze basis voegen we een gamma ervaringsgerichte oefeningen toe die kunnen helpen bij het ontwikkelen van weerbaar gedrag. Zodat kinderen en jongeren niet meer angstig of verpletterend contact maken met anderen maar vanuit eigenwaarde en kracht. 

Na deze training hebben deelnemers een basis om een training op te zetten op school in groep of kunnen ze individueel met hen aan de slag rond dit thema.

Doelstelling

  • Inhoudelijke bagage in verband met weerbaarheid en assertiviteit als achtergrond bij het opzetten van een training
  • Kennismaken met veel praktische oefeningen vanuit verschillende invalshoeken; lichaamsgerichte, cognitieve, gedragsmatige, gesprek, creatieve,…

Werkwijze

  • interactieve workshop 
  • met veel ervaringsgerichte oefeningen 
  • lichaamswerk 
  • spel
  • rollenspel

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht

Categorie

Buitengewoon lager Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

1-2 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen