Proactieve cirkels begeleiden - Opleidingen - Vonk en Visie

Proactieve cirkels begeleiden

Kiezen voor sterke relaties en een veilig klasklimaat
Socio-Emotioneel Gedrag

Proactieve cirkels creëren een forum dat leerlingen aanmoedigt om te spreken en te luisteren naar elkaar. Het is een methodiek die uitnodigt om als groep met elkaar in dialoog te gaan en een echte leer-gemeenschap te vormen. In deze werkvorm krijgen ook stille leerlingen een stem en worden moeilijke thema’s bespreekbaar.

In deze navorming leer je hoe je een proactieve cirkel kan inzetten in je klas om meer dialoog te realiseren en zo een veilige klas te vormen waar leerlingen kunnen leren en groeien. Proactieve cirkels verminderen conflicten en vormen daarom een belangrijke pijler van een verbindend en herstegericht klas- en schoolklimaat.

docent: Anouk Vroemans

*

Doelstelling

  • Je krijgt inzicht in het belang van werken aan verbondenheid (sterke relaties) om conflicten te verminderen
  • Je kan reflecteren over een verbindende taal en houding
  • Je kan een proactieve cirkel opzetten en begeleiden
  • Je hebt voldoende inspiratie om met een proactieve cirkel aan de slag te gaan in jouw context

Werkwijze

  • Interactieve workshop
  • Theoretisch kader
  • Ervaringsgerichte oefeningen

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht

Categorie

Lager Secundair

Praktische info

1 dag

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen