Time management - Opleidingen - Vonk en Visie

Time management

goed geregeld, minder stress, meer balans
Persoonlijke Groei Innerlijke Rust

 • Heb je regelmatig de wens dat er meer uren in een dag zouden moeten zitten?  
 • Wordt het moeilijk om die steeds groeiende stapel werk onder controle te krijgen en te houden?
 • Wordt het moeilijk om het evenwicht te vinden tussen werk en gezin en hobby’s? 
 • Heb je het gevoel dat je beter zou kunnen presteren indien je beter in staat zou zijn om je werk te plannen?

Dan kan deze vorming jou hierbij helpen. Tijdens de sessie krijg je meer inzicht in het thema time management en  helpen we je om je tijd op een meer efficiënte manier te besteden.  Hoewel theoretisch onderbouwd, willen we je vooral laten ervaren dat time management een productief instrument kan zijn om de balans in je werk/gezin situatie in evenwicht te houden.

Waarom time management?

Timemanagement gekoppeld aan je persoonlijke doelen

Zelfkennis is cruciaal

 • Jezelf leren kennen
 • Een systeem volgen
 • Obstakels overwinnen
 • Eigen doelen stellen
 • Je tegen tijdrovers beschermen

Enkele  basisprincipes bij time management

 • Pareto: focus
 • Time blocking
 • Maak de cirkel rond
 • Strategische communicatie
 • Slimme en snelle beslissingen
 • Efficiënt vergaderen

Gebruik van technologie om je tijd te beheren

 • Outlook
 • To do lijstjes
 • Prioriteitenplanner
 • Archiveren

 

Doelstelling

De deelnemers

 • krijgen inzicht in de principes van time management
 • kunnen hun eigen werking op een systematische manier in kaart brengen
 • leren pro-actief en resultaatgericht te werken
 • leren productiever om te gaan met hun tijd, zowel professioneel als privé
 • leren evenwichtig en flexibel te plannen

Werkwijze

Interactieve training met ruimte voor het inbrengen en uitwisselen van persoonlijke ervaringen

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Leerling Directie/middenkader Secretariaat Leerondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

1 dag

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen