Verbindende communicatie - Opleidingen - Vonk en Visie

Verbindende communicatie

ook geweldloze communicatie genoemd
Persoonlijke Groei Gespreksvaardigheden

In deze 2-daagse introductieworkshop maak je kennis met het theoretisch kader, de intentie en de praktijk van geweldloze communicatie. Je krijgt inzicht in hoe communicatie verbindend dan wel verwijderend werkt. We onderzoeken hoe conflicten ontstaan en hoe deze te ontkrachten en om te buigen naar connectie en verbinding.  
Wat komt theoretisch en praktisch aan bod?
- De 3 processen van verbindende communicatie: zelfempathie, empathisch luisteren en eerlijk spreken 
- De jakhals en giraf als symbooldieren en hoe verschillend ze boodschappen ontvangen en uiten 
- De 4 manieren om naar een situatie te kijken 
- Het 4-stappenmodel: feiten – gevoelens – behoeften – verbindend verzoeken 
- De kracht van intentie en keuze (kortere versies op de eigen school zijn ook te bespreken)

Communicatie en taal zijn essentieel in de onderwijscontext. In de klas, op de speelplaats, in contact met collega’s, in oudercontacten, … loopt de communicatie niet altijd als een goed geoliede machine. Geweldloze communicatie werpt een fris licht op moeilijke situaties en de onaangename gevoelens    (of noem het stress) die daarbij horen. Het model biedt een verfrissend alternatief.

Marshall Rosenberg, grondlegger van het gedachtegoed, stelt dat stress in feite niet meer is dan een lichamelijke uiting van behoeften die in nood zijn. Eens die behoeften erkend zijn, komt er als het ware vanzelf rust, harmonie en ontspanning. Op niveau van behoeften is de kans dat we elkaar begrijpen het grootst omdat behoeften universeel zijn. 

Dag 1 bouwen we de theoretische kaders op aan de hand van jullie situaties. Het is belangrijk eerst zelf zicht te hebben op hoe geweldloze communicatie voor jou werkt alvorens ze in de klaspraktijk of in conflictoplossing in te zetten. Aan het einde van de dag formuleer je een eigen huiswerkopdracht waarmee je aan de slag gaat. 

Dag 2 staat in het teken van het verdiepen van geweldloze communicatie. We maken samen de vertaalslag naar de praktijk op school. Na dag 2 heb je alvast voldoende in huis om zelf aan de slag te gaan.

 

Doelstelling

  • aan het einde van deze 2-daagse heb je een kader dat je flexibel in kan zetten om bewust te communiceren vanuit de intentie om te verbinden
  • je weet dat je altijd de keuze hebt om te verbinden dan wel op je strepen te blijven staan of te zwijgen om de lieve vrede
  • je hebt jouw behoeftenveld verkend aan de hand van eigen situaties
  • je hebt een tool om vanuit empathie naar anderen te kijken
  • je ervaart de kracht van het uitdrukken van wat je wel wil of belangrijk vindt vanuit het geweldloos 4-stappenmodel

Werkwijze

  • Theorie en ervaringsgericht werken wisselen elkaar af
  • Reflectie op je eigen communicatie en hoe je boodschappen verbindend ontvangt en hoe je jezelf geweldloos uitdrukt
  • Oefenen van het 4-stappenmodel aan de hand van concrete situaties uit de praktijk

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Secretariaat Leerondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair

Praktische info

2 dagen

dag 1

ma 21 oktober 2024
09:30 - 16:30
Carina Thomis

dag 2

ma 25 november 2024
09:30 - 16:30
Carina Thomis
€ 260.00

dag 1

ma 24 maart 2025
09:30 - 16:30
Carina Thomis

dag 2

ma 28 april 2025
09:30 - 16:30
Carina Thomis
€ 260.00

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen